כללית און-ליין
רפואת נשים

וועדה להפסקת הריון בשל ממצא לא תקין בעובר

  1. הפסקות הריון במרכז רפואי כרמל יבוצעו בהפניית רופא בשל סיבות עובריות (ממצאים ב US ואו ממצאים בבדיקות גנטיות) ואמהיות (מחלות אמהיות בהם המשך ההריון מסכן את האם).
    הפסקות הריון לפי רצון האישה לא מבוצעות בבית חולים כרמל.

  2. הועדה להפסקת הריון מתכנסת בימים א', ג' ו-ה' בשעות הבוקר.

  3. לצורך זימון הועדה יש להעביר מכתב הפנייה מהרופא המטפל והיחידה המפנה בפקס מס' 8250932. להפניה יש לצרף מסמכים כגון דו"ח סיכום US ואו תוצאות בדיקות גנטיות.

  4. הפסקות הריון יבוצעו עד שבוע 24, מעבר לשבוע זה יש לפנות לבתי חולים אחרים.

  5. במקרה של צורך בשמירת DNA למטרת אבחון גנטי בעתיד. השמירה של הדגימה כרוכה  בתשלום של 380 ש"ח במוקד הגביה של בית החולים.

יצירת קשר:

מזכירת הועדה - גב' ליטל בראל
טלפון: 04-8250252
פקס: 04-8250932