כללית און-ליין
רפואת נשים

כריתת מחיצה תוך רחמית (Hysteroscopic septotomy)

מחיצות בחלל הרחם יכולות לגרום לבעיית פוריות או להפלות חוזרות עקב קושי של העובר להיקלט ולהתפתח בחלל הרחם. במסגרת בירור אי פוריות ניתן לכרות את המחיצה באופן חלקי או מלא, בהתאם למיקומה.