כללית שלי
מידע למטופל ולמבקר

מידע וייפוי כוח למתאשפז

לשירותכם – מידע שימושי למתאשפז

עלון מידע זה נועד להקל עליך את כניסתך למחלקה, משך שהותך בה ושחרורך ממנה

מחלקות בית החולים מופעלות על-ידי צוות רב מקצועי הכולל צוותי רפואה, סיעוד, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, שרות דיאטה וריפוי בעיסוק. כל הצוות נותן מענה מסור למגוון בעיות החולה

מרכז רפואי כרמל מסונף לבית הספר לרפואה של הטכניון. במהלך שהותך במחלקה, תפגוש גם בסטודנטים לרפואה אשר יצטרפו לצוות המטפל בך .

כמו כן בית החולים משמש אתר למידה לסטודנטים בסיעוד, ובכל מקצועות הפארא רפואה.

להבטחת עבודה יעילה ותקינה של הצוות, יש צורך להקפיד על סדר היום של פעילות המחלקה, תוך שיתוף פעולה מצד המטופל ובני משפחתו.

ייפוי כוח למתאשפז.

לצפייה יש צורך בהתקנת Acrobat Reader