פוריות והפריה חוץ גופית – IVF

תוצאות היחידה לפוריות

  • עד כה ביחידתנו, נולדו מעל כ-6000 ילדים מאז הקמתה!
  • תוצאות ה-IVF תלויות בגיל המטופלות, בסיבות לאי הפוריות ובמספר הטיפולים החוזרים. 
    אנו לא דוחים מטופלות שנכשלו במחזורים קודמים ומטופלות מבוגרות.
  • אחוזי ההריונות ביחידה שלנו גבוהים מהממוצע הארצי לכל הגילים.
  • קבלת הריונות בנשים שבאו לטיפול  ביחידתנו (בכל הגילים) בשנים 2008- 2010 מעוברים   
  • טריים היה  35%, ומעוברים קפואים 32%.