כללית און-ליין
הלידה מתחילה

איסוף ושימור תאי גזע מדם חבל הטבור

דם חבל הטבור של הילוד, עשיר בתאי גזע (תאים הנמצאים בדרך כלל במח העצם של האדם). תאי גזע אלה אחראים על ייצור כל התאים הבוגרים במערכות הדם והחיסון שבגופנו.

את תאי הגזע ניתן לאסוף מדם חבל הטבור, ולשמר בהקפאה עמוקה לצורך שימוש עתידי במידת הצורך.
האיסוף אינו מלווה בסיכון או כאב לאם או לתינוק. איסוף הדם הטבורי נעשה בלידה רגילה ובניתוח קיסרי ואינו אורך מעבר למספר דקות.
איחסון תאי הגזע נעשה ע"י חברת "קריוסל ישראל בע"מ".

לשם ביצוע איסוף דם חבל הטבור על היולדת / בני הזוג ליצור קשר עם חברת קריוסל לפני מועד הלידה לשם התקשרות, קבלת ערכת איסוף דם חבל טבור ופרטים נוספים.

איסוף דם טבורי ייעשה על פי ההנחיות הבאות:

1. היולדת תגיע לחדר מיון יולדות כשבידה ערכה לאיסוף דם חבל טבור ואישור רכישתה מחברת קריוסל.
2. היולדת תציג הסכמה מדעת חתומה על ידה (כמצ"ב בנספח א') לביצוע איסוף דם חבל טבור שתימסר לבית חולים. ההחתמה תבוצע ע"י החברה לפני הגעת היולדת לחדר לידה.
3. הערכה תימסר ע"י היולדת ו/או בן זוגה לצוות המטפל במיון יולדות כשהיא סגורה באופן הרמטי.