כללית און-ליין
יחידות מנהליות
פנייה ליחידה

יצירת קשר

כתובת למשלוח דואר: בית חולים יוספטל, המחלקה לרשומות ומידע רפואי ת.ד. 600 אילת, מיקוד 88000
מדור תיעוד: 08-6358016  
דוא"ל: yoreshomot@clalit.org.il
פקס: 08-6355406
FAX-TO-MAIL: 08-6768959
טלפון: 08-6358016

מענה טלפוני וקבלת קהל

יום ב' :
13:00-8:00 קבלת קהל ומענה טלפוני לקוחות פרטיים.
15:00-13:00 מענה טלפוני חברות לאיסוף מסמכים, חברות ביטוח ועו"ד.
יום ג' :
15:00-10:00 מענה טלפוני ללקוחות פרטיים, חברות לאיסוף מסמכים, חברות ביטוח ועו"ד.
יום ד' :
 13:00-8:00 קבלת קהל ומענה טלפוני לקוחות פרטיים.
15:00-13:00 מענה טלפוני חברות לאיסוף מסמכים, חברות ביטוח ועו"ד.

לתשומת לבכם: עקב הקורונה ולמען בריאות המטופלים, מומלץ לא להגיע לבית החולים אלא לשלוח בקשה מקוונת, בדוא"ל: yoreshomot@clalit.org.il.

מיקום

קבלת קהל: קומה 1-, חדר 27.
המנהלת: קומה 1-, צמוד למשרדי הנהלה

רשומות רפואיות ומידע רפואי

מנהלת: עפרה אברהם

לתשומת לבכם: עקב הקורונה ולמען בריאות המטופלים, מומלץ לא להגיע לבית החולים אלא לשלוח בקשה מקוונת, בדוא"ל: yoreshomot@clalit.org.il.

חזון המחלקה

לנהל את מאגר המידע הרפואי של בית החולים בצורה יעילה ומקצועית, ובהתאם להנחיות המקצועיות.
לתת שירות אדיב, מהיר ואיכותי ללקוחות הפנים והחוץ.

להוות עבור עובדי המחלקה מקור לגאווה, לשביעות רצון ולפיתוח אישי ומקצועי.

ייעוד המחלקה

ניהול הרשומות והמידע הרפואי של בית החולים במערך האשפוז, על ידי מזכירות ורשמות רפואיות. קליטת הרשומות, ביצוע בקרה, עיבוד המידע ודיווחו למאגרי המידע הממוחשבים, אחזור והעברת מידע לפי דרישה, ארכוב ושמירת הרשומות וביעורן על פי חוק.

מהי רשומה רפואית?

הרשומה הרפואית מכילה מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל מטופל. התיעוד ברשומה הרפואית מתבצע על ידי רופאים, אחיות ומטפלים אחרים והיא כוללת  מסמכים הנוגעים לעברו הרפואי של המטופל, אבחון מצבו הרפואי הנוכחי, תוצאות של בדיקות מעבדה ובדיקות עזר אחרות, הוראות לטיפול, וכל מסמך רפואי אודות המטפל.

משימות המחלקה 

 • טיפול ברשומות הרפואיות לאחר השחרור מאשפוז
 • סימול ודיווח אבחנות למאגר הנתונים הממוחשב
 • טיפול בפניות לתיעוד רפואי
 • ניהול ארכיון
 • הפקת דוחות ומידע לצרכי ניהול, מחקר רפואי, סטטיסטיקה, בקרות
 • הנחייה מקצועית למזכירות הרפואיות במחלקות
 • שותפות בתהליכי איכות ושיפור ובוועדות בבית החולים
 • הטמעת נהלים מקצועיים והנחיות ברישום לצוותים רפואיים במחלקות

מידע לציבור

 • בהתאם לחוק זכויות החולה, כל מטופל זכאי לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית, לרבות העתק מסמכים רפואיים המתייחסים אליו, לכל מטרה, תמורת תשלום אגרה על פי תעריפון משרד הבריאות
 • הפנייה מרופא פטורה מתשלום


  תעריף אגרה להעתקת מסמכים:

 • 10 ₪ עבור צילום מרשומה ממוחשבת מ-5 שנים אחרונות ממועד הבקשה

 • 106 ₪ עבור רשומה ממוחשבת מעל 5 שנים ממועד הבקשה

 • 106 ₪ לצילום רשומה רפואית ידנית (עד 10 עמודים. כל עמוד נוסף בעלות 0.5 ₪)

 • את האגרה ניתן לשלם בכרטיס אשראי טלפוני, מזומן או בצ'ק לפקודת בית החולים יוספטל

 • התעריף הינו צמוד מדד ומשתנה בהתאם לתנודות השוק.

 • ניתן לקבל צילום הודעת לידה עם תאריך ושעת הלידה, תמורת תשלום אגרה על פי תעריפון משרד הבריאות .
  (מתייחס ללידות בבית החולים מדצמבר 1968)

 • בכל פנייה על ידי גורם שלישי, או פנייה טלפונית/ בכתב, יש לשלוח בקשה עם פירוט המידע המבוקש ומסמך מקור או נאמן למקור עם חותמת עורך דין של כתב ויתור על סודיות רפואית/ ייפוי כוח חתום על ידי המטופל

 • התיעוד יישלח בדואר רשום, או באמצעים מקוונים לאחר חתימה על טופס ייעודי למעט מידע המוגדר רגיש


  תקופות שמירה של מסמכים רפואיים:

 • תיק אשפוז - 20 שנה

 • תיק חדר מיון -7 שנים

 • תיק מרפאה יועצת - 7 שנים

 • תיקי נפטרים -7 שנים ממועד הפטירה

 • תיקי קטינים - עד גיל 25

 

בטרם הגשת בקשה לתיעוד רפואי, יש לשלוח את המסמכים בהתאם לנסיבות

 

צוות המחלקה

 • מנהלת המחלקה:

  עפרה אברהם
 • רשמת רפואית וראש צוות סימול, ניהול סיכונים:

  מיכל גבאי
 • מזכירה רפואית מדור תיעוד:

  רוני אנדיבו
 • רשמת רפואית חדר ניתוח:

  איריס איפרגן
 • מזכירה רפואית ארכיון:

  אינה בלין
 • משרד רשומות רפואיות:

  אילנית תשתש