כללית און-ליין
מידע שימושי

זכויות המטופל

מטופל/ת יקר/ה,
אנו, צוות בית החולים, עושים כל שביכולתנו להעניק לך את הטיפול האיכותי ביותר ומנסים ליצור עבורך סביבה חמה, נעימה ותומכת.

על מנת להקל על שהותך ככל האפשר, בחרנו לעדכן אותך בזכויותיך כמטופל/ת, כפי שנקבעו ב"חוק זכויות החולה", לצד הכללים החלים בבית החולים.

 • לקבל טיפול רפואי נאות ויחס אדיב ומתחשב, תוך שמירה על כבודך ופרטיותך ככל האפשר
 • לנוכחות אדם נוסף במהלך בדיקה גופנית, בהתאם לתנאים המקובלים בבית החולים
 • לדעת שמו ותפקידו של המטפל בך
 • לקבל הסבר על מחלתך ועל הטיפול המוצע לך, כולל התועלת הצפויה והסיכונים האפשריים של הטיפול. כמו כן הנך זכאי/ת לקבל מידע על טיפולים חלופיים
 • למנות בכתב נציג מטעמך (בא-כוח) שיהיה מוסמך להסכים או לסרב במקומך לטיפול רפואי, בתנאים שאתה תקבע/י. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי הקבלה
 • לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית, לרבות העתק המתייחס אליך, ובכפוך לשיקול דעתו של המטפל. (לפרטים נוספים יש לפנות למשרד הרשומות)
 • להשיג ביוזמתך, על חשבונך ובאחריותך, חוות דעת נוספת
 • לדעת שיעשה ככל שניתן על פי דין, כדי שהמידע הקשור במצבך הרפואי ובטיפול בך ישמרו בסודיות
 • לפנות לאחראי לזכויות המטופל בבית החולים לצורך קבלת ייעוץ וסיוע.

מה היינו מצפים ממך?

 • לספק לצוות המטפל בך, במידת האפשר, מידע מלא ומדוייק על מצבך הבריאותי, כולל מסמכים הנוגעים בכך
 • ליידע את הצוות המטפל בך על כך שינוי שחל במצבך
 • להציג שאלות לצוות המטפל בך ולגלות מעורבות ושותפות בתהליך הטיפול
 • לתת הסכמתך או הסכמת נציג מטעמך (בא כוח שמונה בכתב), לטיפול הרפואי המוצע לך. הסמכתך, מרצונך החופשי, היא תנאי לטיפול, פרט למקרים שבהם לא ניתן בשל מצבך לקבל את הסמכתך מדעת
 • לנהוג בהתאם לנהלי/כללי בית החולים ובכללם: שעות ביקור, שמירה על ניקיון ושקט, שמירה על רכוש בית החולים והימנעות משימוש בטלפון סלולרי במקומות שהשימוש בו אסור. על פי חוק אין לעשן בתחום בית החולים
 • לשמור על זכויותיהם, כבודם ורכושם של המאושפזים האחרים בבית החולים
 • לדעת כי בבית החולים מתקיימת במחלקות רבות הוראת סטודנטים במקצועות רפואיים ובמקצועות הבריאות. אנו מקווים שתגלה סובלנות והבנה
 • להשתחרר מבית החולים לאחר שהרופאים קבעו שהטיפול הרפואי הסתיים, ולפנות לרופא המטפל בקהילה עם מכתב השחרור שקיבלת, זאת כדי לשמור על המשכיות ורציפות הטיפול הרפואי
 • לשמור על כבוד הצוות המטפל בך ולהיענות להנחיותיו.