כללית און-ליין
מידע שימושי

טלפונים חיוניים

מרכזייה/ מודיעין

08-6358011

מיון - משרד קבלה

08-6358011

סל שירותי בריאות

08-6381189/90

גבייה

08-6358066

ביטחון (ביתן כניסה)

08-6358026, 08-6351605

רשומות רפואיות

08-6358016/89

מוקד טיסות

08-6301010​

פניות הציבור

08-6358079

מוקד זימון תורים

2700*

לשכת הנהלת  מרכז הרפואי

08-6358015

דוברת בית החולים

08-6222704 ,050-6264330