כללית און-ליין
רשומות רפואיות ומידע רפואי

חברות לאיסוף מסמכים, חברות ביטוח, עורכי דין

בטרם הגשת בקשה לקבלת תיעוד רפואי, אנא המצא/י המסמכים הבאים:

  • מכתב בקשה ובו פירוט הבקשה ומהות הבקשה
  • ייפוי כוח
  • טופס ויתור סודיות רפואית

במקרים של פטירה:

לידיעתכם:
*לכל המסמכים יש לצרף מקור או נאמן למקור בחתימת עו"ד
*השירות כרוך בתשלום