כללית און-ליין
רשומות רפואיות ומידע רפואי

אפוטרופוס עבור המטופל

בטרם הגשת בקשה לקבלת תיעוד רפואי, אנא המצא/י המסמכים הבאים:

קטינים

  • תעודת זהות של ההורה וספח רישום של הקטין בתעודת הזהות.
  • כתב ויתור סודיות רפואית חתום על ידי אחד מהורי הקטין או אפוטרופוס ממונה של הקטין.​

חסוי/פסול דין – אפוטרופוס ממונה לענייני גוף:

  • עותק של צו מינוי אפוטרופוס בתוקף.

לידיעתכם:
המידע יישלח בדואר רשום או באמצעים מקוונים לאחר חתימה על טופס ייעודי
מידע רפואי רגיש יישלח בדואר רשום בלבד

*השירות כרוך בתשלום