כללית און-ליין
רשומות רפואיות ומידע רפואי

רשויות

בטרם הגשת בקשה לקבלת תיעוד רפואי, אנא המצא/י המסמכים הבאים:

  • מסמך בקשה לתיעוד רפואי חתום ע"י הגורם המוסמך ברשות המבקשת
  • תעודה מזהה בתפקיד / חותמת רשמית על גבי הבקשה
  • צו בית משפט לבקשת התיעוד הרפואי (רשויות הפונות על בסיס צו, נדרשות להמציאו ולצרפו ע"פ התקנות לבקשה).

ישנם גורמים שלהם סמכות על פי דין לקבלת מידע רפואי לצורך מילוי תפקידם והם רשאים לקבל את המידע לא כתב ויתור סודיות רפואית.
להלן קישור לרשימת הגורמים לקבלת מידע רפואי

לידיעתכם:
* אם נדרש מידע מכוח סמכות ע"פ דין, מגורם שאינו מוכר כבעל סמכות כאמור, על מבקש המידע להציג פרטים על מקור סמכותו הנטענת (הוראת חוק/תקנה רלוונטית).
* המידע יישלח בדואר רשום או בדואר אלקטרוני מאובטח בלבד ​