כללית און-ליין
רשומות רפואיות ומידע רפואי

פטירה

לקבלת מסמכי פטירה של בן משפחה מדרגה ראשונה, אנא המצא/י המסמכים הבאים:

  • תעודת זהות/ רישיון נהיגה בתוקף/ דרכון בתוקף של מבקש התיעוד.

יש לצרף את אחד מהמסמכים הבאים: (מסמך מקור או נאמן למקור חתום על ידי עורך דין)

  • צו ירושה בו המבקש רשום כיורש או כאחד היורשים של הנפטר.
  • צו קיום צוואה בו המבקש רשום כיורש או כאחד היורשים של הנפטר.
  • אם לא נכתבה צוואה, יש ציין זאת במסמך בקשה. במקרה זה ניתן להיעזר בתצהיר יורשים מאומת ע"י עו"ד, שבו המבקש מצהיר כי הוא יורש יחיד של הנפטר ללא יורשים נוספים או תצהיר שבו כל היורשים מסכימים למסירת המידע למבקש.
    מצ"ב הטפסים להורדה:  יורש יחיד / מספר יורשים

  • צו בית משפט המאשר מסירת המידע לטובת המבקש (פניה על בסיס צו, יש להמציאו ולצרפו ע"פ התקנות לבקשה).    

** הערה: אם ישנה צוואה - יש לצרפה לתצהיר.

לידיעתכם:
המידע יישלח בדואר רשום או באמצעים מקוונים לאחר חתימה על טופס ייעודי.
מידע רפואי רגיש יישלח בדואר רשום בלבד

*השירות כרוך בתשלום