כללית און-ליין
מידע וזכויות

זכויות המטופל

זכויות המטופל

​צוות בית החולים המחויב לחוק זכויות החולה עושה כל שביכולתו להעניק לך את הטיפול האיכותי ביותר, ומנסה ליצור עבורך סביבה מקצועית, מכבדת ומסבירת פנים.

על מנת לאפשר לך שהות נעימה ככל האפשר, בחרנו לעדכן אותך בזכויותיך כמטופל כפי שנקבעו "בחוק זכויות החולה" לצד הכללים החלים בבית החולים.

מהן זכויותיך כמטופל?

 • המטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות ויחס אדיב ומתחשב תוך שמירה על כבודו ועל פרטיותו ככל האפשר.
 • המטופל זכאי לנוכחות של אדם נוסף כראות עיניו במהלך בדיקה גופנית ובהתאם לתנאים השוררים במקום שבו תערך הבדיקה.
 • המטופל זכאי לדעת את שמו, מקצועו ותפקידו של המטפל בו.
 • המטופל זכאי לקבל הסבר על מחלתו, על הטיפול המוצע לו כולל סיכונים וסיבוכים אפשריים של הטיפול ועל אפשרות טיפול חלופי.
 • המטופל זכאי למנות נציג מטעמו שיהיה מוסמך להסכים או לסרב במקומו לטיפול רפואי בתנאים שיחליט (פרטים במשרד הקבלה).
 • המטופל זכאי לקבל העתק מהתיק הרפואי תמורת תשלום, לשם כך יש לפנות אחרי השחרור למשרד רשומות בטלפון: 03-9373901.
 • המטופל זכאי להשיג חוות דעת נוספת ביוזמתו, על חשבונו ואחריותו.
 • המטופל זכאי לדעת שייעשה כל שניתן שהמידע הקשור במצבו הרפואי ובטיפול בו יישמר בסודיות.


ציפיותינו ממך:

 • לשמור על כבוד הצוות המטפל בך ולהיענות להוראות המטפלים.
 • לספק למטפלים בך, במידת האפשר, מידע מלא ומדויק על מצבך הבריאותי כולל מסמכים הנוגעים בכך.
 • ליידע את המטפלים בך על כל שינוי שחל במצבך.
 • להציג שאלות למטפלים בך ולגלות מעורבות ושותפות בתהליך הטיפול.
 • לתת את הסכמתך או את הסכמתו של נציג מטעמך לטיפול הרפואי המוצע לך. הסכמתך מרצונך החופשי היא תנאי לטיפול, פרט למקרים של חירום רפואי.
 • לנהוג בהתאם לנהלי בית החולים בנוגע לשעות ביקור, איסור עישון, שמירה על ניקיון ושקט, שמירה על רכוש בית החולים והימנעות משימוש בטלפון סלולארי במקומות שהשימוש בו אסור.

האחראית על חוק זכויות החולה והממונה על פניות הציבור בבית רבקה
גב' אורנה גבאי:
טלפון: 03-9373981
דוא"ל: pzibur@clalit.org.il או ornaga4@clalit.org.il

ניתן לפנות בכל בעיה שמתעוררת בנושא זכויות החולה (כולל לפרטים על המטפלים).

לקריאת חוק זכויות החולה במלואו, לחץ/י כאן