כללית און-ליין
מידע וזכויות

רשומות רפואיות

מחלקת רשומות ומידע רפואי שבראשה מנהלת רשומות רפואיות, שתי מזכירות רפואיות ועובדת ארכיון, עומדת בקשר עם כל המחלקות והיחידות השונות בבית החולים.

רשומות רפואיות

צוות המחלקה, מאתר, מרכז ומטפל בכל המידע הרפואי של המטופלים מבחינה מנהלית, רפואית ומשפטית:

 • טיפול ברשומות הרפואיות: קליטה, סידור, בקרה והשלמה של גיליונות רפואיים המגיעים ממחלקות האשפוז
 • סימול ודיווח אבחנות למערכת הממוחשבת: קביעת קודים למחלות ולפעולות על פי ספר קודים בינלאומי 9-ICD  ולהנחיות קידוד של משרד הבריאות.
 • תיעוד רפואי:
  - שליפת מידע לגורמי פנים לצורכי מחקר רפואי, סטטיסטיקה וכו'
  - מסירת מידע לגורמי חוץ  (בני משפחה, עו"ד, בתי משפט, משטרה, חבורת ביטוח ועוד) בהתאם לנהלים והנחיות משפטיות בנושא מסירת מידע רפואי
 • תפעול ארכיונים רפואיים: תפעול ארכיונים מקומיים וקשרי עבודה עם ארכיון חיצוני
 • קביעת ייעוצים ובדיקות נוספות במוסדות רפואיים אחרים
 • טיפול בשינוע החולה לצורכי בדיקות או ביקורות במוסדות אחרים 

בהתאם לחוק זכויות החולה:

 • כל מטופל זכאי לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית שלו, לרבות העתק מסמכים רפואיים המתייחסים אליו, לכל מטרה, תמורת תשלום.
 • מסירת מידע רפואי על אודות מטופל לאדם או גורם אחר תעשה רק לאחר הצגת המסמכים הנדרשים על פי חוק ואימותם, למטרה ידועה מראש ותמורת תשלום.

פרטים ליצירת קשר:

מנהלת רשומות רפואיות
בימים א-ה מ-7:00 עד 15:00
טלפון: 03-9373901

בקשות לתיעוד רפואי
בימים א-ה מ-8:00 עד 13:00
טלפון:  03-9373950 
פקס: 03-9373905

קביעת ייעוצים ובדיקות, זימון אמבולנסים
בימים א-ה מ-8:00 עד 13:00
טלפון: 03-9373904