כללית און-ליין
אודות

פורסם בראשונה: 01.08.2021

  מאת:
 • ד"ר מירה מרם אדרי, מנהלת בית רבקה

איכות הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה

הנהלת בית רבקה מתחייבת לטפח מדיניות איכות הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה בקרב העובדים, הקהילה והסביבה.

בית רבקה - מרכז רפואי שיקומי גריאטרי, רשם לעצמו מטרה לפעול ע"פ עקרונות ניהול בהתאם לתקנים הישראלים ISO-14001:2015 ו- ISO 45001:2018 בתחומי איכות הסביבה, הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

לצורך כך הנהלת המרכז הרפואי מתחייבת לטפח מדיניות איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה בקרב העובדים, הקהילה והסביבה.

ההנהלה והעובדים יפעלו בכל תחומי העיסוק של המרכז הרפואי כדי למנוע סיכונים בטיחותיים וסביבתיים למטופלים ולבני משפחתם, לעובדים, לקבלנים ולכלל מחזיקי העניין.

הנהלת בית רבקה - מרכז רפואי שיקומי גריאטרי מחויבת:

 • לעורר ולטפח דפוסי התנהגות ומיומנויות מקצועיות שיבטיחו יצירת תנאי עבודה בטוחים, בריאים וידידותיים לסביבה.

 • לעמוד בדרישות על פי דין ובדרישות אחרות שהמרכז הרפואי מחויב להם על פי חוק שלקח על עצמו בתחומי איכות הסביבה, הבטיחות והבריאות בתעסוקה, ואכיפתם בפעילות השוטפת.

 • לעמוד בדרישות וציפיות של עובדים ומחזיקי עניין בתחומי איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.

 • לאמץ וליישם את עקרונות התקן הישראלי ISO 14001:2015 והתקן הישראלי ISO 45001:2018 לניהול מערכת משולבת של ניהול איכות הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.

 • לשפר באופן מתמיד את הביצועים בתחומי הסביבה, הבטיחות והבריאות בתעסוקה, ואת מערכות הניהול עצמן.

 • למנוע זיהום סביבתי בכל האמצעים והטכנולוגיות החדשניות העומדות לרשותו.

 • להקצות משאבים מתאימים לתכנון ולביצוע פעילות להגנת הסביבה ולשמירה על הבטיחות והבריאות בתעסוקה בקרב העובדים.

 • לקבוע מטרות ויעדים שנתיים בתחומי איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.

 • לבחון באופן שוטף ולהעריך את ההיבטים הסביבתיים המשמעותיים בפעילות המרכז הרפואי ולפעול לצמצום השפעותיו הסביבתיות.

 • למזער סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה כדי למנוע פגיעות גופניות ובריאות לקויה על ידי תכנון מתאים של תהליכים ופעילויות, תוך נקיטת הפעילות הנדרשת להפחתת סיכונים אלו.

 • לשתף פעולה עם עובדי המרכז הרפואי, קבלנים ומחזיקי ענין אחרים, במטרה לקדם ולשפר את נושאי איכות הסביבה, הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

 • להגביר את המודעות לנושאים בטיחותיים, בריאותיים וסביבתיים בקרב עובדיו, מטופליו, מבקריו, קבלניו, ספקיו ומחזיקי ענין נוספים.

מדיניות זו תהיה זמינה לציבור כחלק ממחויבות ההנהלה לניהול מערכת איכות הסביבה, הבטיחות והבריאות בתעסוקה באופן שקוף ופתוח.