כללית שלי
נשים

ביקור רופאים

​• בוקר  - 9:00
• ערב – 18:00
חשוב והכרחי שהמטופלת תימצא בחדר עד לאחר סיום הביקור. לא תתאפשר שהיית אורחים בזמן ביקור רופאים.

מרפאת טרום ניתוח

בבואך לאשפוז עלייך להגיע למחלקה כשברשותך כל הבדיקות שנדרשת לבצע, כגון: בדיקות דם, א.ק.ג., וכל מידע נוסף שתדרשי להביא.

תהליך הקבלה:

  1. תתקבלי על ידי אחות במחלקה, תקבלי המרופא הסבר על הניתוח המתוכנן ותתבקשי לחתום על הסכמה לניתוח

  2. רופא מרדים יבדוק אותך ויקבע את סוג ההרדמה, בהוראתו ינתנו תרופות מקדימות לניתוח בערב ובבוקר הניתוח

  3. הדרכת אחות תכלול הליכי הכנה בערב ובבוקר הניתוח (צום, רחצה, הסרת שיער ועוד) ומהלך ההחלמה לאחר הניתוח.