כללית שלי
נשים

מתי ניתן פטור מתשלום?

מצבים הפטורים מתשלום עבור הפניה למיון:

  • ​אישה הרה בשבוע 40 ומעלה להריונה, הפונה למיון נשים.
  • חוסר תנועות בעובר החל משבוע 25.
  • דימום מסיבי לנשים הרות.

שעות פעילות

​המיון פועל 24 שעות ביממה. בכל משמרת ישנו רופא מומחה ומיילדת.

מלר"ד מיילדותי

מיון יולדות יוספטל

במיון יולדות מתקבלות יולדות משבוע 23 בעקבות בעיות כגון:

  • ירידת מים
  • דימום
  • ירידה בתנועות העובר
  • בעיות שונות שהתגלו בעקבות מעקב רפואי של רופא בקהילה
  • נשים משבוע 40 ומעלה המגיעות למעקב.