כללית און-ליין
חדשות

עלייה חדה בסקר שביעות רצון מטופלים במחלקה הפנימית ביוספטל

ציון 93.43 מקום שני מבין כלל בתי החולים של "כללית"

חדר במחלקה פנימית

צוות הנהלת כללית הכולל את ד"ר יוסי נוגה מנהל המחלקה להכשרת רופאים וגב' לילי פלרמן אחות ראשית הגיעו לביקור במחלקה הפנימית ביוספטל. הצוות התרשם עמוקות מתהליך שיפור המדדים בשביעות רצון המטופלים והחליט כי התהליך שביצע צוות המחלקה הפנימית ראוי לציון מיוחד.

בכל רבעון מתקיים סקר שביעות רצון במחלקות הפנימיות בארץ. בדרך כלל הציונים אינם גבוהים בגלל מורכבות המטופלים במחלקות, משום שאין קורלציה בין המאמץ הגדול שמושקע מצד הצוות לבין התוצאות בסקר.

שיפור האומדנים בסקר שביעות במחלקה הפנימית התאפשר לאחר מיפוי החולשות שעלו מהמדדים בסקרים. לאחר בירור מעמיק שהתבסס כאמור על החולשות שעלו מהסקר ובחינת הצרכים, הוחלט להתחיל ולהטמיע תהליך שינוי בחוויית המטופל במחלקה. 

הצמתים שנבחרו לשיפור: תהליך הקבלה השהות והשחרור מבית החולים, שיתוף אחות בתוכנית הטיפול ובשלבים הבאים בטיפול (שנעשה עעל ידי הרופא), נוכחות ומעורבות הצוות הרפואי והפארפואי בביקור מטופל (כל מקרה לגופו), הרחבת סמכויות האחות במעורבות הטיפול ברצף הטיפול ותיאום בין הצוות המטפל. כחלק מהתהליך הוטמעה בקרב הצוות החשיבות בהצגה העצמית של המטפל בפני המטופל, מתן הסבר יזום ומלא על מצבו של המטופל, תוצאות בדיקות, תוכנית טיפולית ושחרור, עידוד השתתפות בן משפחה או מלווה בתהליך הטיפולי ועוד.

כמו כן, חודדה החשיבות במעורבות פעילה של אחות מרכזת טיפול בביקור מטופלים, הרחבת סמכות האחות במעורבות בטיפול, רצף ותיאום בין הצוות המטפל ועיגון המידע אצל המטופל.

הושם דגש על חשיבות תהליך שחרור מהמחלקה ורצף טיפול במרפאות הקהילה, התהליך יתבצע לרוב על ידי אחות מרכזת טיפול שתכלול שיחה אישית ופרטית עם המטופל ותכלול מידע יזום ומלא כמו סיכום האשפוז, המלצות לטיפול לאחר השחרור, הנחיות מדויקות לגבי נטילת תרופות ועוד.

ואכן התוצאות לא איחרו לבוא, בתוצאות הסקר האחרון נרשמה עליה מרשימה בשביעות רצון מטופלים במחלקה הפנימית בכל הפרמטרים. וכאמור הציון עומד על ציון כולל 93.43, מקום שני מכלל מחלקות הפנימיות בארץ של הכללית.