כללית און-ליין
מאמרים

מחקר – מטופלים עם פגיעות בעלי חיים ימיים

טיפול סיעודי והדרכה נכונה יכולים להפחית את התגובה ואת עוצמת הכאב של מטופלים עם פגיעות של בעלי חיים ימיים

אסנת רביב מנהלת הסיעוד במלר"ד יוספטל סיימה מחקר שביצעה בנושא מטופלים עם פגיעות בע"ח ימיים.

מסקנות המחקר מחזקות עבודות אחרות בנושא, הגורסות כי הדרכה וטיפול סיעודי יכולים להפחית את התגובה האקוטית ואת עוצמת הסימפטומים של המטופל.

נמצא כי ההדרכה תרמה לשיתוף פעולה עם המטופלים ולהפחתת התגובה האקוטית של רמת הכאב.

שיפור יכולת הטיפול העצמי על ידי מתן הדרכה סיעודית שיטתית והמשכית, עשוי לקדם את איכות הטיפול, ולכן, יש להבנות ולהטמיע התערבות הדרכתית כחלק אינטגראלי מהעשייה הסיעודית.

את המחקר הציגה אסנת בכנס מחקר בבית חולים מאיר שם הוצגו למעלה ממאה מחקרים שמתוכם נבחרו עשרה מחקרים בניהם המחקר שלה.

המחקר התבסס על ריבוי מטופלים המגיעים למחלקה לרפואה דחופה ביוספטל בעקבות פגיעות של בעלי חיים ימיים.
הממוצע שנתי של הגעות למיון בנושא זה עומד על כ-200 מטופלים בשנה. המחקר כלל 102 מטופלים שהגיעו למלר"ד עם פגיעות של בעלי חיים ימיים וכללה קבוצת מחקר וקבוצת ביקורת.

לדברי אסנת רביב, הרקע לבחירת נושא המחקר, מטופלים עם פגיעות בעלי חיים ימיים, כאוכלוסייה ייחודית, שאינה מוכרת במחלקות מקבילות בארץ.
רבים מהפונים למלר"ד סובלים מכאב ברמה כלשהי, או חווים כאב כתוצאה מבדיקות וטיפולים פולשניים. מחקרים רבים מצביעים על כך שלמרות שכאב הינו התלונה השכיחה ביותר במטופלים במלר"ד, הטיפול להפחתת הכאב ברוב המקרים אינו מספק, וגורם לחוסר שביעות רצון של המטופלים. התסמין הקליני הבולט ביותר אצל מטופלים המגיעים עם פגיעות בעלי חיים ימיים הינו כאב עז שמתלווה לו חרדה. לאור מחקרים שנסקרו בנושא חרדה, נראה, כי הצוות הסיעודי אינו מקדיש מספיק תשומת לב לאומדן חרדה אצל מטופלים הפונים למלר"ד, מפאת היעדר מודעות ומפאת עומס העבודה.
מחקרים מצביעים על כך שהגורם העיקרי לחרדה אצל מטופלים וחוסר שביעות רצון שלהם הוא היעדר הדרכה ומידע מספק מהצוות. לאחיות יש תפקיד חשוב במתן טיפול איכותי לפונים ובעיקר אחיות המלר"ד. ישנה חשיבות רבה בהערכת רמת כאב וחרדה בקבלתו של המטופל,והתערבות סיעודית שכוללת הדרכה, לשיפור השירות והטיפול הסיעודי ולהעלאת שביעות רצון המטופלים".
עוד הוסיפה אסנת כי "מטרת המחקר- לבדוק האם על ידי הבנייה של מערך הדרכתי נוכל להפחית את רמת הכאב ו/או רמת החרדה של המטופלים עם פגיעות בעלי חיים ימיים בים האדום".

מניתוח הממצאים נמצאה מובהקות סטטיסטית בירידה ברמת הכאב בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת. משמע, שההדרכה עצמה מפחיתה כאב במטופלים ללא קשר לטיפול תרופתי.

כאמור מסקנות המחקר - המחקר מחזק עבודות אחרות בנושא, הגורסות, כי הדרכה וטיפול סיעודי יכולים להפחית את התגובה האקוטית  ואת עוצמת הסימפטומים של המטופל.
נמצא שההדרכה תרמה לשיתוף פעולה עם המטופלים ולהפחתת התגובה האקוטית של רמת הכאב. שיפור יכולת הטיפול העצמי על ידי מתן הדרכה סיעודית שיטתית והמשכית, עשוי לקדם את איכות הטיפול, ולכן, יש להבנות ולהטמיע התערבות הדרכתית כחלק אינטגראלי מהעשייה הסיעודית