כללית און-ליין
אודותינו
    מאת:
  • שושי ברדריאן, מנהלת אדמנסטרטיבית

מדיניות סביבתית

מרכז יוספטל מהווה עוגן רפואי לתושבי אילת, הערבה, אורחים ותיירים רבים המגיעים לעיר, והוא מעניק להם שירותי בריאות רחבים חרף הריחוק הפיזי מהמרכז

בעשורים האחרונים חלה התגברות מדאיגה של שינויי אקלים, זיהום אוויר, מים וקרקע, קרינה לסוגיה, פליטת פחמן, ועוד נזקים אקולוגיים קשים, בחלקם בלתי הפיכים. תהליכים אלו פוגעים ללא ספק בבריאות הציבור, ומאיימים על עתיד הדור הבא.

מתוך אמונה בתפקידו של המרכז כמרפא וכמקדם בריאות, וכחלק משייכותו לקהילה, עלינו לפעול לשיפור מתמיד המערכות השונות לטובת אוכלוסיית המטופלים, המבקרים, העובדים, הקהילה והסביבה.

לאור זאת החל מרכז רפואי יוספטל בתהליך לקראת הפיכתו למרכז "ירוק" יותר.

הנהלת מרכז רפואי יוספטל מחוייבת:

  • לעמוד בדרישות ע"פ דין ודרישות אחרות שהמרכז הרפואי לקח על עצמו בתחום איכות הסביבה ואכיפתם בפעילות המרכז.

  • לנהל תקשורת פנימית וחיצונית יעילה בנושאי סביבה עם גורמים בעלי עניין.

  • לשפר באופן מתמיד את הביצועים הסביבתיים ולמנוע זיהום, בכל האמצעים והטכנולוגיות החדשניות העומדים לרשותו.

  • להקצות משאבים מתאימים לתכנון ולביצוע פעילות להגנת הסביבה.

  • לבחון באופן שוטף ולהעריך את ההיבטים הסביבתיים המשמעותיים בפעילות המרכז הרפואי ולפעול לצימצום ההשפעות הסביבתיות.

  • להגביר את המודעות לנושאים סביבתיים בקרב העובדים, המטופלים, המבקרים ובעלי עניין נוספים.

מדיניות זו תהיה זמינה לציבור כחלק ממחוייבותנו לניהול סביבתי באופן שקוף ופתוח.