כללית און-ליין
פיזיותרפיה

תהליך השיקום

תהליך השיקום הוא תהליך מובנה ולכל מטופל מותאמת תכנית אישית על פי צרכיו.

תהליך השיקום

שלבי תהליך השיקום בבית החולים:

א. הפיזיותרפיסט עורך היכרות עם המטופל, מבצע הערכה תפקודית ותיאום ציפיות מהשיקום. שלב זה מסתיים בקביעת יעדים והכנת תכנית טיפול שתאפשר למטופל להשיג עצמאות מרבית.
ב. התאמה אישית של אביזרי עזר.
ג. שיתוף המשפחה בתהליך השיקום, תיאום ציפיות והדרכה.
ד. לאורך תהליך השיקום מבוצעת הערכה תקופתית, המאפשרת קביעת יעדים חדשים בהתאם להתקדמות המטופל.
ה. הטיפול היומיומי הוא למעשה "חוזה טיפולי" בין הפיזיותרפיסט למטופל, היוצר קשר אישי והדוק עם המטופל ובני משפחתו במהלך השיקום והכנתו לשחרור.
ו. לקראת השחרור, נערכת שיחה משותפת עם המטופל ומשפחתו, שיחה שבה ניתנת הדרכה על הניידות בבית, על אמצעי עזר לניידות, על היציאה מן הבית וכיצד ניתן למזער את סכנת הנפילות. כמו כן, במקרה שהמטופל משתחרר לביתו עם מטפל קבוע, שאינו אחד מבני המשפחה, ניתנת לו הדרכה אישית כיצד להמשיך לנייד ולהפעיל את המטופל בתחומי הבית ומחוצה לו.

המטופל המשתחרר יופנה להמשך טיפול אמבולטורי במסגרת מחלקת יום בבית רבקה או המשך טיפול בביתו במסגרת היחידות להמשך טיפול באזור מגוריו. קיימת גם אפשרות להצטרף לקבוצות ההתעמלות והכושר בבית רבקה, בהדרכת הפיזיותרפיסטים של היחידה, עם גמר סדרת הטיפולים, שלהם זכאי המטופל עם שחרורו מהמסגרת השיקומית.