כללית און-ליין
פיזיותרפיה

עבודת צוות הפיזיותרפיה

הטיפולים מבוססים על יחס אישי ועל קשר אישי

עבודת צוות הפיזיותרפיה

בבית רבקה לכל מטופל יש מטפל ישיר המלווה אותו בכל תקופת האשפוז השיקומי, והוא זה שמקצה למטופל תחומי טיפול נוספים בהתאם לשיקול דעתו המקצועי. הוא גם מפנה לפיזיותרפיסטים המתמחים בתחומים ספציפיים כגון: הפניה לטיפול בשיווי משקל ו/או חדר כושר טיפולי.
אחת לשבוע מתכנס הצוות הרב-מקצועי, לתיאור מצב המטופל ולדיון בבעיות שהתעוררו ולקביעת יעדי טיפול משותפים על מנת למקסם את הצלחת השיקום.

מקצועיות הצוות

אחת לשבועיים מתכנס כל צוות הפיזיותרפיה להרצאה מקצועית, שמקיים אחד מחברי הצוות או מרצה מבחוץ. אנשי הצוות נוטלים חלק בקורסים מקצועיים, המאפשרים העמקת ידע וטכניקות טיפוליות עדכניות.
כמו כן הפיזיותרפיסטים לוקחים חלק בכנסים מקצועיים, גם כמרצים, בארץ ובחו"ל. לרשות הצוות עומדת ספרייה מדעית ממוחשבת ענפה וחיבור לאינטרנט לצורך התעדכנות תמידית.

פעילות אקדמית

צוות הפיזיותרפיה נוטל חלק במחקרים הנערכים בבית החולים אשר בחלקם מתבצעים ישירות במחלקת הפיזיותרפיה. בנוסף, משתתפים במחקרים המתבצעים בשיתוף עם המוסדות האקדמיים בארץ.