כללית און-ליין
שירותים ללא אשפוז

שירותים מחוץ לסל הבריאות

בצד מחלקות האשפוז ומרפאות החוץ מציע בית רבקה מגוון רחב של שירותים הכוללים קבוצות תמיכה וטיפולים שונים אשר אינם חלק מסל הבריאות

  • קבוצת הפעלה

    קבוצת הפעלה

    תאריך פרסום: 13/06/2021

    מהי קבוצת הפעלה? אילו קבוצות הפעלה קיימות בבית רבקה? איזו פעילות מבצעים בהן ובמה הן תורמות למטופל?