רשות המחקר

הרכב ומועדי ועדת הלסינקי

​הרכב ועדת הלסינקי נכון למאי 2017

 • ד"ר לי גולדשטיין - יו"ר הועדה, מנהלת היחידה לפרמקולוגיה קלינית ורופאה בכירה בפנימית ג'.

 • ד"ר עמירם לב - מ"מ יו"ר ועדת הלסינקי, מנהל ט.נ. ילדים.

 • ד"ר יבגני צובר - מ"מ יו"ר ועדת הלסינקי, מנהל בנק הדם.

 • ד"ר שרית פלג - חברת ועדה, מנהלת שירות גסטרו ילדים.

 • ד"ר גיא דורי - חבר ועדה, מנהל מח' פנימית ה'.

 • ד"ר עפר תמיר - נציג הנהלת ביה"ח, סגן מנהלת ביה"ח.

 • ד"ר גיל הירשהורן - נציג הנהלת ביה"ח, סגן מנהלת ביה"ח.

 • ד"ר נאסר סקרן - חבר ועדה, מנהל יחידה לכירורגיה לפרסקופית ובריאטרית.

 • ד"ר נחום פרידברג - חבר ועדה, מנהל יחידת לב בלתי פולשנית, מחלקה רדיולוגית.

 • ד"ר גיא שוסהיים - חבר ועדה, מנהל שירות ילדים ונוער במחלקת בריאות הנפש.

 • ד"ר אמיר ויס - חבר ועדה, רופא בכיר נשים ויולדות.

 • גב' ברוריה מנור - חברת ועדה, אחות מפקחת חט' מיילדותית.

 • מגר' יצחק בר - חבר ועדה, מנהל בית המרקחת.

 • מגר' סמירה יונס - חברת ועדה, סגנית מנהל שירותי רוקחות בי"ח.

 • מגר' היבה עקל - חברת ועדה, רוקחת קלינית, בית מרקחת

 • ד"ר נאיל בשאראת - חבר ועדה, מנהל מח' פנימית ד'.

 • ד"ר גור זמיר - חבר ועדה, רופא בכיר ט.נ. ילדים.

 • ד"ר מיכל מן - חברת וועדה, נציגת ציבור, ראש החוג לסיעוד במכללת עמק יזרעאל.

 • ד"ר פיליפ טרוגובוף - חבר ועדה, מנהל היחידה להמטופתולוגיה.

 • ד"ר קרינה לוין - חברת ועדה, רופאה בכירה מומחית המטולוגיה ילדים.

 • ד"ר נועה זפרן - חברת ועדה, רופאה בכירה חדר לידה.

 • ד"ר גיא רובין - חבר ועדה, כירורג של היד במחלקה האורתופדית.

 • ד"ר זיו נאמן - חבר ועדה, מנהל מכון הדימות.

 • ד"ר אילנה צ'רבינסקי - חברת ועדה, רופאה בכירה במכון לגנטיקה.

 • עו"ד אורית כץ - חברת וועדה, נציגת ציבור.

 • עו"ד ד"ר גל אמיר - חבר וועדה, נציג ציבור.

 • עו"ד כרמית דורון - חברת וועדה, נציגת ציבור, פרקליטות אזרחית ביהמ"ש נצרת עלית.

 • גב' רות שריר - חברת וועדה, נציגת ציבור.

 • גב' הניה איתן - חברת וועדה, נציגת ציבור.

הגשות ומועדי התכנסות הועדה לשנת 2018

חודשתאריך התכנסות הוועדהמועד אחרון להגשה
ינואר16.1.1826.12.18
פברואר13.2.1823.1.18
מרץ13.3.1820.2.18
אפריל17.4.1827.3.18
מאי8.5.1818.4.18
יוני5.6.1815.5.18
יולי17.7.1826.6.18
אוגוסט14.8.1824.7.18
ספטמבר   (יום ה')13.9.1815.8.18
אוקטובר23.10.184.10.18
נובמבר20.11.1830.10.18
דצמבר18.12.1827.11.18


אנו עושים כל מאמץ לייעל את התהליך המורכב ולכן אנחנו מבקשים מראש את תשומת לבכם לנקודות הבאות:

 • אנא להגיש את המחקר לא יאוחר מהתאריך שצוין מעלה "מועד אחרון להגשה", על מנת שניתן יהיה לבצע תיקונים במידת הצורך לפני הדיון בוועדה. לא נוכל לקבל מחקרים לאחר המועד האחרון להגשה.
 • על פי הנוהל של מרכז רפואי העמק, רק חוקרים שעברו הכשרה בנושא מחקרים קליניים (קורס GCP) יהיו רשאים לקחת חלק במחקר (כולל חוקרי משנה).
 • אנא הקפידו להגיש את הקלסרים עם כיוון הקריאה בעברית.
 • יש להגיש עותק אחד מקורי של המחקר – אנו ביחידת המחקרים נייצר עותקים נוספים במידת הצורך פר וועדה.