כללית און-ליין
רשות המחקר
פנייה ליחידה

יצירת קשר

ועדת הלסינקי מרכז רפואי העמק
מייל: HelsinkiEmek@clalit.org.il

יו"ר ועדת הלסינקי – ד"ר לי גולדשטיין
מייל: goldstein_le@clalit.org.il

רכזת ועדת הלסינקי - גב' רוזי ניסימוב
טלפון: 04-6495359
מייל: rozalia_ni@clalit.org.il

מזכירת ועדת הלסינקי -גב' סיון ויצמן
טלפון: 04-6495348
מייל: sivan_we@clalit.org.il
פקס: 04-6495231

שעות ביקור

​ימים א-ה 8:00-15:30

מיקום

ב​ניין מספר 8, קומת קרקע

הרכב ומועדי ועדת הלסינקי

יו"ר ועדת הלסינקי ד"ר לי גולדשטיין

תקנות בריאות העם - ניסויים רפואיים בבני אדם, התשמ”א, 1980 קובעות שביצוע ניסויים קליניים ומחקרים בבני אדם מותנה בקבלת אישור מנהל המרכז הרפואי בו מתבצע הניסוי, לאחר שזה קיבל את חוות דעתה החיובית של ועדת הלסינקי המוסדית או /ו את אישור ועדת הלסינקי העליונה של משרד הבריאות. ועדת הלסינקי מוסדית מיישמת את עקרונות הצהרת הלסינקי, דרישות הנוהל ההרמוני הבינלאומי להליכים קליניים נאותים (GCP) ואת נהלי משרד הבריאות המתפרסמים מעת לעת.