כללית און-ליין
אודותינו

איכות סביבה ובטיחות

מרכז רפואי העמק שם לו למטרה לשפר באופן מתמיד את ביצועיו בתחומי איכות הסביבה:
א. לעמוד בדרישות על פי דין ודרישות אחרות בתחומי איכות סביבה, בריאות הציבור, בטיחות ובריאות בתעסוקה.
ב. להגביר את המודעות לנושאים סביבתיים, בטיחותיים ובריאותיים
ג. לבצע בחינה שוטפת של ההיבטים הסביבתיים בפעולות המרכז תוך חתירה למניעת זיהומים סביבתיים
ד. למזער סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה כדי למנוע פגיעות גופניות ובריאות לקויה וזאת על ידי תכנון מתאים של תהליכים ופעילויות, תוך נקיטת פעולות מונעות נדרשות
ה. להעניק שירותים תוך הקפדה מרבית על שמירת הסביבה
ו. לחתור לניהול משולב של סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה
ז. למסור מידע לכלל בעלי עניין על ההיבטים הסביבתיים והשלכותיהם הנובעים מהשפעתם
ח. מרכז רפואי העמק מתחייב לשיפור מתמיד של ביצועים בתחומי איכות הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה למניעה וצמצום של הפגיעה בסביבה
ט. מרכז רפואי העמק מתחייב לאמץ וליישם עקרונות התקנים
2004: 14001 ISO ו-OHSAS 18001: 2007 לניהול מערכת משולבת של איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה​