כללית און-ליין
מדריך למטופל

עיקרי חוק זכויות החולה

  • ​הינך זכאי לקבל מידע אודות זהותו ותפקידו של כל אדם המטפל בך.
  • הינך זכאי לשמירה על כבודך ופרטיותך בכל שלבי הטיפול הרפואי.
  • כל טיפול הניתן לך יהיה בהסכמתך.
  • הינך זכאי לקבל הסבר לגבי כל טיפול או בדיקה הנעשית לך.
  • זכותך להשתתף בקבלת החלטות בתהליך טיפול.
  • זכותך להשיג מיוזמתך חוות דעת נוספת לכל עניין בטיפול.
  • זכותך לבקש מלווה לביקור רפואי.
  • לייעוץ וסיוע בכל הנוגע לזכויותיך ובמקרה של תלונה, ניתן לפנות לגב' שרון שבתאי, נציבת פניות ציבור, טלפון 04-6494020

עיקרי חוק זכויות החולה.jpg