כללית שלי
מדריך למטופל
פנייה ליחידה

יצירת קשר

תיעוד רפואי
מספר טלפון: 04-6494132
מספרי פקס : 04-6163984

שעות ביקור

​א-ה בין השעות 14:00 – 08:00
ו' וערבי חג - סגור
מענה טלפוני: בין השעות 10:00-14:00

מיקום

בניין 8, קומת כניסה

רישום ומידע רפואי

מנהלת המחלקה: גב' יונית סונגו

היחידה לרישום ומידע רפואי מנהלת מאגר מידע רפואי של מערך האשפוז בבית החולים ושמירתו בהתאם להוראות הדין.

מטרתנו היא לספק מידע אמין וזמין שישמש את הצוות הרפואי והסיעודי בכל שלבי הטיפול בחולה:

 • בטיפול במיון ובקבלתו לאשפוז
 • במהלך האשפוז
 • לאחר שחרורו- המשך הטיפול

היחידה מחולקת לארבעה מדורים:

1. מדור תיעוד רפואי
2. מדור סימול ודיווח אבחנות
3. ארכיון
4. מדור מזכירות רפואיות

מדור תיעוד רפואי

 • בכפוף להוראות חוק זכויות החולה (תשנ"ו- 1996) , ניתן לקבל מידע מהרשומה הרפואית, לרבות העתקה המתייחסת למטופל באמצעות פניה למדור תיעוד רפואי במחלקתנו.
 • לשם קבלת מידע רפואי עבור המשך הטיפול, יש לפנות לרופא המטפל בקהילה.
 • קבלת מידע רפואי שהוזמן על ידי הרופא המטפל אינה כרוכה בתשלום.
 • קבלת מידע רפואי ישירות ע"י המטופל כרוכה בתשלום בהתאם לתעריפון משרד הבריאות.

המסמכים הנדרשים לקבלת מידע רפואי:

 • יש להציג תעודת זהות בעת הגשת הבקשה.
 • קבלת מידע רפואי על ידי מיופה כח כרוכה בתשלום ובחתימה על גבי טופס ויתור על סודיות רפואית.
 • ניתן להוריד טופס ויתור סודיות ולמלאו לפי ההוראות בגוף הטופס. ויתור על סודיות רפואית.pdf
 • קבלת מידע רפואי על מטופל שנפטר בבית החולים - מידע זה הינו חסוי וניתן למסרו רק ליורשים החוקיים הרשומים בצוואה או צו קיום ירושה.

מדור סימול ודיווח אבחנות

במטרה לנהל מידע על תחלואה ומהותה לשם ביצוע מחקר רפואי ועבודות סטטיסטיות מתבצע סימול וקידוד אבחנות ופעולות בהתאם להנחיות ולכללים של שיטת הסימול הבינלאומית הנהוגה ICD- 9-CM שהוגדרה על ידי ארגון הבריאות הבינלאומי W.H.O

ארכיון

בהתאם לחוק תיק רפואי נשמר: 

 • 25 שנים לאחר האשפוז האחרון.
 • 7 שנים לאחר הטיפול בחדר מיון.
 • 7 שנים לאחר פטירת החולה.
 • 7 שנים לאחר ביקור אחרון במרפאה.

התיקים הרפואיים הינם חסויים ונמסרים רק לפי הוראת חוק סודיות רפואית.

תהליכי איכות המבוצעים במחלקה

 • בקרת רישום אבחנות.
 • בקרת דיווח פעולות דיפרנציאליות.
 • דיווח אירועים חריגים (שלא דווחו על ידי המחלקות).
 • PDSA


המחלקה לרישום ומידע רפואי מציגה עבודות בכנסים בארץ ובעולם.  

​הצוות

 • מנהלת המחלקה: יונית סונגו
 • סגניות: ציפורה יצחק, טלי אברהם
 • צוות תיעוד רפואי: איריס בילדר, מיכל פלומבו, נופר תורג'מן