כללית שלי
מרכז רפואי העמק

דו"ח משרד הבריאות קובע גם השנה: מרכז רפואי העמק מקבוצת כללית בין בתי החולים האיכותיים בישראל

משרד הבריאות מפרסם היום (רביעי) את הדו"ח של עמידה במדדי האיכות הלאומיים בבתי החולים בישראל, ולפיו מרכז רפואי העמק מדורג בין בתי החולים המובילים בעמידה ביעדים בשנת 2016

​השנה הורחבה רשימת המדדים אותם מפרסם משרד הבריאות לציבור במסגרת מדיניות של שקיפות שמובילה בשנים האחרונות מערכת הבריאות.
מתוך 16 יעדי האיכות שלגביהם קיים מדד עומד מרכז רפואי העמק ברוב הגדול של המדדים בצורה מלאה ובחלקם הגדול אף מעל הממוצע של בתי החולים בישראל. בשני מדדים קיים פער של נקודה אחת בלבד מהיעד, ובמדד אחד קיים פער שנובע משימוש במערכת נתונים מיושנת שתוחלף בקרוב ותשקף את התמונה הנכונה.
מרכז רפואי העמק מוגדר בית חולים כללי בינוני עד גדול, אולם מכיוון שקיימות בו מחלקת שיקום ומחלקה פסיכיאטרית, נמדד המרכז הרפואי גם על מדדים השייכים לרפואת השיקום ולרפואה פסיכיאטרית.
בדו"ח זה נבדק האם יש פער בין המדדים של בתי החולים במרכז לבין בתי החולים בפריפריה, וצויין לאורך הדו"ח כי התוצאות מצביעות על כך שאין הבדלים משמעותיים בין בתי החולים בפריפריה לעומת בתי החולים במרכז במידת ההצלחה של העמידה במדדים.
מנהלת מרכז רפואי העמק פרופ' אורנה בלונדהיים: "אני גאה שמרכז רפואי העמק מוסיף להוביל באיכות הטיפול בין בתי החולים בצפון ובישראל. השליחות והאחריות שלנו היא לטפל בתושבי הצפון באיכות הרפואית ובסטנדרטים הגבוהים ביותר, והתוצאות היפות מעידות על הירתמות של כל אחד מאנשי הסגל שלנו לטובת המשימה החשובה הזו".