כללית און-ליין
בדיקות, ניתוחים וטיפולים

צנתר על שם היקמן

הצנתר ע"ש היקמן הוא צנור דק העשוי מסיליקון. הצנתר מוחדר דרך העור לוריד מרכזי. פעולה זו מבוצעת בד"כ בחדר ניתוח בהרדמה כללית וללא כאבים.

לצנתר ע"ש היקמן 2 מטרות עיקריות: 

 1. שאיבת דם לבדיקות 
 2. מתן עירוי בעת הצורך (נוזלים, תרופות ודם). 

 

 • פעולות אלו שנעשות דרך הצנתר ע"ש היקמן מונעות דקירות רבות וכואבות
  לילדים.
 • מטרות אלה מדגישות את חשיבותו הרבה של הצנתר ע"ש היקמן.
 • שיתוף פעולה שלכם מסייע לשמירה על נקיונו ותקינותו של הצנתר.
 • חוברת זו בעזרת הדרכה צמודה של הצוות הסיעודי באה להבטיח את תפקודו התקין של הצנתר. 

הוראות "עשה" ו"אל תעשה" 

על מנת למנוע ככל האפשר תקלות ובעיות רצוי שתקפידו על כללי "עשה" ו"אל תעשה" הבאים:

כללי "עשה":

 1. הכנת ציוד מראש לפני כל טיפול.
 2. רחצת ידיים לפני כל טפול בצנתר.
 3. יש להקפיד תמיד על סגירת הצנתר באמצעות סוגר במקרים הבאים:
  א. בזמן ניתוק מהעירוי.
  ב. לפני הזרקת הפרין.
  ג. במקרה של קרע בצנתר.
 4. סגירת הצנתר עם הסוגר הקבוע של הצנתר. למניעת קרע בצנתר יש להקפיד על סגירתו באמצעות הסוגר בקצה המרוחק והרחב ולשנות בכל פעם את מיקום הסוגר.
 5. ניקוי פתח הצנתר יהיה תמיד בכוון מהמרכז כלפי חוץ.
 6. תחבושת רטובה או שאינה סגורה יש להחליף ע"פ ההוראות.
 7. כל טפול יעשה כאשר המטופל שוכב פרקדן. 

כללי "אל תעשה":

 1.  אין למשוך ואין לקפל את הצנתר.
 2. אין להשתמש במזרק ומחט יותר מפעם אחת.
 3. אין לקחת דם מהצנתר על דעת עצמכם.
 4. אין להזריק תרופות או דם דרך הצנתר על פי שיקול דעתכם הבלעדי.
 5. אין להשאיר את פתח הצנתר פתוח לאויר.

החלפת חבישה

 • החלפת החבישה תעשה יום כן יום לא.
 • חבישה רטובה - תוחלף מיד.

הציוד הנדרש:

 • בקבוק אלוכקסידן.
 • 2 פדים סטריליים.
 • היפורדרס בגודל מתאים.
 • מיקרופור.
 • כפפות סטריליות. 
 • שקית פסולת.

שלבי הפעולה

 1. הכנת הציוד על משטח נקי (הניר העוטף את הכפפות).
 2. הסרת החבישה מעל אזור כניסת הצנתר.
 3. הסתכלות: בעת החלפת החבישה, יש לשים לב: אם איזור כניסת הצנתר
  מגורה, אדום, מפריש. במקרים אלו יש להתקשר לצוות המטפל
  במרפאת יום או במחלקת ילדים א.
 4. רחצת הידיים במים וסבון וניגובם במגבת נקיה.
 5. לבישת כפפות.
 6. ניקוי כניסת אזור הצנתר מהמרכז החוצה באמצעות פד טבול באלכוקסידין.
 7. ייבוש האזור בעזרת פד סטרילי.
 8. הורדת הכפפות.
 9. חבישה ע"י היפורדרס.
 10. הצמדת הצנתר לגוף באמצעות מיקרופור כאשר כוון פי הצנתר כלפי מעלה.

שטיפת הצנתר עם הפרין

פעולה זו תעשה אחת ליומיים בעת החלפת התחבושת.

הציוד הנדרש:

 • בקבוק אלוכקסידין.
 • 4 פדיים סטריליים.
 • מזרק CC5
 • מחט עבה מס' 19 - לשאיבה.
 • בקבוק הפרין בדלול של 100 units/1 cc , עד גיל שנה או 10 ק"ג 10units/1cc
 • כפפות סטריליות.
 • נידלס – פקק דו כיווני ללא מחט.

שלבי הפעולה:

 1. הכנת הציוד הנדרש מראש.
 2. רחיצת ידיים.

הורה א' שוטף את ההיקמן​

הורה ב' - מגיש​

3. פותח הכפפות בצורה
    סטרילית.​

6. מחזיק את בקבוק האלכוקסידין
    ומטפטף להורה א' על הפד
    הסטרילי​
4. פותח את הציוד הבא על המשטח 
   הסטרילי של הכפפות:
   מזרק 5cc
   מחט מס' 19
   מחט מס' 23
   פדים מרובעים​
7. בודק את בקבוק ההפרין 100 units/1cc
    מראה להורה א' ומגיש לו לשאיבה​
5. לובש כפפות סטריליות​9. מגיש קצה הצנתר להורה א'​
8. שואב ההפרין עם מזרק 5cc
    ומחט מס' 19​
11. פותח הסוגר של הצנתר​
10. מחזיק הצנתר ע"י פד סטרילי
      טבול באלכוקסידין.
      ניקוי פי הפקק בפד הטבול​
14. סוגר את הסוגר המחובר באופן קבוע
      לצנתר​
12. הזרקה איטית של ההפרין לתוך
      הצנתר​
13. חיטוי פי הפקק בפד הטבול
      באלכוקסידין.​
15. סגירת איזור חיבור הפקק לצנתר  
      בעזרת מיקרופור​
16. קבוע הצנתר לגוף בעזרת מיקרופור
      כאשר פי הצנתר מכוון כלפי מעלה ​