כללית און-ליין
בדיקות, ניתוחים וטיפולים
    מאת:
  • ד"ר ביביאנה חזן, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי העמק ויועצת למחלות זיהומיות במחוז צפון, שרותי בריאות כללית.

שימוש מושכל באנטיביוטיקה וחיידקים עמידים

התפשטות חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה מהווה איום משמעותי על בריאות הציבור. זיהומים מחיידקים עמידים מעלים תחלואה ותמותה ומהווים נטל כלכלי כבד. מנגד, פיתוח תכשירי אנטיביוטיקה חדשים אינו מצליח לעמוד בקצב ההתפתחות של עמידות החיידקים לאנטיביוטיקה, המאיימת על  הישגי הרפואה המודרנית. המאבק בתופעה זו הינו אתגר גלובלי מהמעלה הראשונה ומצריך התגייסות הן של מערכות בריאות והן של הציבור.

שימוש מושכל ואחראי באנטיביוטיקה מתייחס לדרך שבה נשיג טיפול מיטבי בחולים במחלה זיהומית באמצעות שימוש נכון בתכשירים אנטיביוטיים.

כיצד נעשה זאת?

כאשר מתקבלת החלטה על צורך בטיפול אנטיביוטי יש לבחור את התכשיר המתאים, לקבוע מינון נכון, משך טיפול מתאים למטופל ואופן מתן האנטיביוטיקה. צריך לאזן בין טיפול מיטבי בחולה ובין השפעת העמידות לאנטיביוטיקה על האוכלוסייה כולה. 

מנתונים בעולם ידוע שרוב השימוש באנטיביוטיקה מתבצע בקהילה (80%) וכ-12% מהביקורים אצל רופא בקהילה, כמו רופא משפחה, מסתיימים במתן אנטיביוטיקה למטופל. בדרך כלל, רופאי הקהילה ממליצים על שימוש באנטיביוטיקה בעיקר לטיפול בזיהומים בדרכי הנשימה העליונות. ההערכה הינה שבשליש עד מחצית המקרים הטיפול האנטיביוטי היה מיותר (לרוב זיהום ויראלי). בישראל נמצאו נתונים דומים: 20% מהביקורים במרפאות הראשוניות הם בשל מחלות זיהומיות, והסיבה העיקרית לביקורים אלה ולמתן טיפול אנטיביוטי היא זיהומים בדרכי הנשימה.

למה השימוש באנטיביוטיקה בקהילה כה נפוץ ולעיתים שלא לצורך?

  • צורך בהיענות לדרישת/ ציפיית המטופלים לקבלת אנטיביוטיקה.
  • כלי לניהול עומס חולים.
  • מקדם ביטחון במצב של אי וודאות לגבי האבחנה.

מחקרים מעידים שמה שעשוי לשפר את השימוש מושכל באנטיביוטיקה הם: חינוך רופאים, צוות סיעודי ורוקחים, חינוך מטופלים, שיפור מיומנויות תקשורת בין אנשי צוות למטופלים, וגיבוש תחושת מחויבות לנושא בקרב הצוותים.

מטרות השימוש המושכל באנטיביוטיקה:

  1. התאמה מיטבית של הטיפול האנטיביוטי למטופל הספציפי.
  2. מניעת שימוש מיותר ולא נכון באנטיביוטיקה.
  3. שיפור בטיחות החולים.
  4. מניעת הופעת עמידות לאנטיביוטיקה בחולה הבודד ובכלל האוכלוסיה, וצמצום הופעת שלשול מחיידק המעיים בשם קלוסטרידיום דיפיציליה שעלול להופיע לאחר נטילת אנטיביוטיקה.

 

בשרותי בריאות כללית פועלים שנים רבות לקידום ידע הצוותים בקהילה במסגרת הדרכות והפצת הנחיות. מחוז צפון מחויב לשיפור מתמיד בהישגיו כדי לספק למטופלים רפואה איכותית ובטוחה.