כללית און-ליין
בטיחות ילדים

בטוח בחדר הילדים

  • ​רוכשים ציוד לחדר הילדים כמו מיטה, שידה, מזרון וכו' בעלי תו תקן.
  • לא משאירים ילד לבד, ללא השגחה, אפילו לרגע במקום גבוה ממנו הוא עלול ליפול (כסא אוכל, שידה, או עגלה).
    רגע הוא זמן רב!
  • לא מאפשרים לילדים מתחת לגיל 6 שנים לישון בקומה העליונה של מיטת קומתיים, למניעת נפילות.
  • מרחיקים מילדים בלון לא מנופח או קרעי בלון למניעת חנק.
  • מרחיקים מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 3 חפצים, מטבעות וצעצועים קטנים למניעת חנק.

 

באדיבות בטרם (המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים)