כללית און-ליין
בטיחות ילדים

בטוח באמבטיה

 • ​הטמפרטורה הבטוחה לרחצת ילדים היא 37 מעלות צלזיוס.
  חשיפת עור הילדים לטמפרטורה הגבוהה מ - 49 מעלות צלזיוס עלולה לגרום להם לכוויות חמורות תוך שניות ספורות. חום המים בדוודים יכול להגיע בקלות לטמפרטורות גבוהות מאוד. התקינו אמצעים המאפשרים להגביל את טמפרטורות מי הברז ל - 49 מעלות צלזיוס.
  קיימים שני סוגי מוצרים המיועדים להגבלת טמפרטורת המים:
  1. מכשירים מיוחדים המותקנים על צנרת המים הראשית, המערבלים 
     בתוכם את המים החמים והקרים לטמפרטורה של 49 מעלות צלזיוס
     שנקעה מראש, שאינה מסכנת ילדים בכוויות.
     * יש לוודא כי מכשירים אלה עומדים בתקן הישראלי מספר 5463 - תקן  
     לשסתומי ערבוב להגבלת הטמפטורה בצנרת אספקת המים החמים.
  2. ברזים בעלי תרמוסטט, המותקנים בנקודת היציאה של המים בבית
     (במקום הברזים הרגילים). ברזים אלו מסוגלים לערבל בתוכם את המים
     החמים והקרים כך שבפתיחתם יזרמו מים בטמפרטורה עד 49 מעלות
     צלזיוס.
 • מתקינים ומשתמשים רק בתנורי חימום המתאימים לאאמבטיה.
 • משגיחים על ילדים הצעירים מגיל 5 השגחה צמודה ופעילה - המבוגר המשגיח יהיה במרחק נגיעה מהילד ובקשר עין עימו, ויהיה פנוי מכל עיסוק אחר (כמו שיחה, קריאה, או דיבור בטלפון).
 • לפני רחצת הילד ובמהלכה בידקו את חום המים בעזרת המרפק או באמצעות מדחום, עד לטמפרטורה של 37 מעלות צלזיוס.
 • אין לאפשר לילד לשחק בברזי המים, ואין להשאירו לבדו באמבטיה, אף לא לרגע!
 • מרוקנים ממים אמבטיה, גיגית או דלי, מיד לאחר השימוש בהם.
 • ילד עלול לטבוע במים שעומקם סנטימטרים ספורים בלבד.
 • מניחים שטיחון גומי או מדבקות על קרקעית האמבטיה למניעת החלקה של ילדים. 

בטוח באמבטיה.jpg
 באדיבות בטרם (המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים)