כללית און-ליין

מיון ילדים

 • ​מיון ילדים נועד למקרים דחופים ולהפניות של רופאים מטפלים לבירור והמשך טיפול.
 • המיון מטפל בילדים מגיל 0-18 שנה.
 • לאחר פתיחת תיק המיון ע"י המזכירה, צוות האחיות יעודכן על הגעתכם.
 • אנו משתדלים לקבל כל ילד בתורו ולהעניק את הטיפול האיכותי ביותר. יחד עם זאת מטעמים של קדימויות רפואיות יתקבלו ילדים שלא בתורם.
  את חומרת מצב הילד מעריך הצוות רפואי/סעודי.
  נודה על הבנתכם וסבלנותכם.
 • כאשר אחות קוראת בשמכם להיכנס תבוצענה בדיקות ראשוניות על פי הצורך ובהמשך ייבדק ע"י הרופא.
 • במשך השהייה במיון יהיה עליכם להמתין לתשובות מעבדה, פענוח צילום רנטגן או לייעוץ של מומחים. אנו עושים כל שביכולתנו שזמן ההמתנה יתקצר.
 • הישארו עם ילדכם לכל אורך השהייה במיון! כולל בעת ביצוע בדיקות או פעולות אחרות. הצוות רואה חשיבות רבה בשיתוף ההורים בטיפול ובמסירת מידע כדי להגיע לשיתוף פעולה מקסימלי.
 • עם ההחלטה על שחרור או אשפוז הילד, הרופא יתן לכם הסברים בנוגע למצבו, תוצאות הבדיקות והמלצות להמשך טיפול.
 • האחיות תדרכנה אתכם ותשמחנה לענות על שאלותיכם.