כללית און-ליין
יחידות מנהלתיות

מעבר לבית אבות

מעבר לבית אבות לחולים המוגדרים על-ידי לשכת הבריאות כסיעודיים ו/או "תשושי נפש", שאינם יכולים להישאר בביתם למרות השירותים הניתנים להם ע"י המשפחה ומוסדות הקהילה.

​חולה ומשפחה יקרים,
אשפוז במוסד סיעודי של בן משפחה מהווה שינוי ומלווה לעיתים בקשיים הסתגלותיים.
על מנת להקל על תהליך הפנייה למשרד הבריאות, ולהבין את משמעותו חשוב לקבל הכנה מתאימה.
דף המידע שלפניך נועד לארגן את המידע העיקרי שכדאי לדעת בטרם נעשית פנייה למשרד הבריאות.


בכל לשכת בריאות נמצאת מחלקה למחלות ממושכות וזקנה, המופקדת בין השאר על האשפוז לחולים סיעודיים ו/או תשושי נפש. במחלקה עובדים: רופא גריאטר, אחות בריאות הציבור, עובדת סוציאלית ופקידת אשפוז צוות רב- מקצועי שתפקידו לטפל בנושא האשפוז, לעזור למשפחה בהתלבטות ולהדריכה בהתאם לנוהל המשרד.
חשוב לציין ! האשפוז באמצעות משרד הבריאות מיועד לחולים המוגדרים על-ידי לשכת הבריאות כסיעודיים ו/או "תשושי נפש", שאינם יכולים להישאר בביתם למרות השירותים הניתנים להם ע"י המשפחה ומוסדות הקהילה.

"סיעודי"

קשיש הסובל מירידה קשה וקבועה בניידות, בתפקודי היומיום הבסיסיים ובמצב הבריאות, כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, ואשר זקוק לטיפול ומעקב במסגרת אשפוז רפואית סיעודית לתקופה ממושכת.

"תשוש נפש"

קשיש המסוגל להתהלך, אולם סובל מירידה משמעותית וקבועה בתפקודי המוח (מצב הקרוי ירידה קוגניטיבית, שיטיון או דמנציה), אשר מתבטאת בירידה בזיכרון, בהתמצאות, בשיפוט וכו', במידה כזו שהוא זקוק לעזרה מלאה בפעילויות היומיום לרבות הלבשה, רחצה, אכילה, שימוש בשירותים, הכוונה בניידות והשגחה על בטיחותו בכל שעות היממה. 

 נוהלי הפנייה לאשפוז סיעודי:

המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת תיק (פנייה ראשונית) במשרד הבריאות:

מסמכים המעידים על מצבו של החולה

 • צילום תעודת זהות כולל כתובת
 • דף אבחנות של רופא משפחה מטפל
 • שאלון מידע רפואי – סיעודי (דו"ח תפקודי), שמצוי בכל מרפאה/קופות החולים/בתי חולים: אם החולה שוהה בביתו, ימלאו את הטופס הרופא והאחות המטפלים מקופת החולים; אם החולה נמצא באשפוז, ימלאו את הטופס הרופא והאחות באותה מסגרת אשפוזית ויצרפו סיכום מחלה/ תעודת שחרור עדכנית.
 • במידה וקיימים מסמכים רפואיים רלוונטיים, מומלץ להביאם.
 • לכל פנייה יש לצרף דו"ח סוציאלי. הדו"ח ימולא על-ידי עובדת סוציאלית מתאימה:
  - העובדת הסוציאלית מהמחלקה לשירותים חברתיים בקהילה, אם החולה מוכר להם.
  - העובדת הסוציאלית מבית החולים- אם החולה עדיין באשפוז.
  - עובדת סוציאלית של צוותי היחידה להמשך טיפול של קופות החולים.
  - העובדת הסוציאלית מלשכת הבריאות- אם החולה לא מוכר לגורמים הנ"ל.

חשוב ! צוות הלשכה יכול לבקש מסמכים נוספים כדי להגיע להחלטה.

אישורי הכנסות:

כדי לקבוע את חלקו של משרד הבריאות בכיסוי הוצאת אשפוז (מתן "קוד"), על המשפחה להביא לפקידת האשפוז בלשכת משרד הבריאות את המסמכים הבאים, ולמלא שאלון הצהרה החתום על-ידי מזכירות בית משפט או עורך דין.

מהחולה ו/או מבן זוגו:

 • אישורי הכנסה שוטפים.
 • אישור מהבנק על פרטי חשבונות (כולל חסכונות, ניירות ערך, קופות גמל וכיו"ב).
 • מסמכים אודות רכוש והון (אם יש)

בן, בת:

 • לגבי שכירים- יש להמציא אישורי הכנסה משלושה חודשים אחרונים של כל אחד מהילדים (תלושי משכורת).
 • לגבי שכירים- טופס לשנה האחרונה
 • למקבלי גמלאות מביטוח לאומי + משרד האוצר – רק תלוש אחד.
 • בני המאושפזים שיש להם משכנתא על דירותיהם, יצרפו אישורים על תאריך תחילת המשכנתא, תאריך זמר והסכום החודשי שמשלמים.
 • בנים ובנות שיש להם ילדים סטודנטים ימציאו אישור מהאוניברסיטה. 

נציין כי החוק בתחום דיני המזונות (1959) מחייב ילדים בוגרים לשאת בעלות אחזרת הוריהם במסגרות מוסדיות, ועל כן נדרשים אשורי ההכנות .

 דמי כניסה:

חולה המאושפז באמצעות משרד הבריאות ישלם דמי כניסה חד פעמיים פי שניים מגובה ההשתתפות החודשית של החולה, בן זוגו והשתתפות כל המשפחה כפי שנקבעה למעט קצבת ביטוח לאומי. אם האשפוז נפסק מסיבה כלשהי לפני תום החודשיים הראשונים לאשפוזו יוחזרו דמי הכניסה יחסית לימים בהם אושפז במוסד.

בחירת המוסד:

טרם האשפוז מומלץ למשפחה לבקר במוסדות המופיעים ברשימה הנמצאת בלשכת משרד הבריאות.
המשפחה רשאית לבקש אשפוז בכל מוסד שיועדף על ידה מתוך רשימת המוסדות שלשכת הבריאות מאשפזת בהם, למעט מקרים שלדעת צוות הלשכה הכרחי אשפוז במוסד מיוחד.
חשוב לציין כי המשפחה יכולה להגיע להסכם עם המוסד הסיעודי אותו היא מבקשת, באשר לתשלום עד מתן החלטת וועדת משרד הבריאות ('טרום קוד'), ועליה לקחת בחשבון את האפשרות שמדובר בסידור זמני (אם פנתה למשרד הבריאות לשם קבלת קוד) עד שתתקבל החלטת המשרד. 

שעות קבלת קהל:

משרד הבריאות

לשכת הבריאות מחוז צפון, נפת יזרעאל- עפולה
ימי ב', בין השעות 12.30-15.30
ימי ה', בין השעות 8.30-12.00
מספר טלפון ליצירת קשר: 04-6099000 או במוקד 5400*
 
לידיעתך,
ניתן לקבל בלשכות הבריאות המחוזיות ייעוץ בנושאים נוספים הקשורים לחולה סיעודי והם:

 • השאלת מכשירי שיקום וניידות.
 • התאמת דיור למוגבלים בניידות.
 • פיקוח על המחלקות הסיעודיות ותשושי הנפש במוסדות.

בני משפחה יקרים, העו"ס במחלקת האשפוז זמינה עבורכם ליעוץ , סיוע ותמיכה . ידוע לנו כי מדובר בתהליך מורכב הן מהבחינה הרגשית והן מבחינה מעשית.

מידע נוסף ניתן לקבל באתר משרד הבריאות :

http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/default2.aspx

 
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/default.aspx