כללית און-ליין
יחידות מנהלתיות

זכויות ילדים סוכרתיים

​ביטוח לאומי:

גילאי 0-6 זכאים ל 100% המזכים בקצבה
גילאי 6-12 זכאים ל 50% נכות המזכים בקצבה
מעל גיל 12 זכאים ל 50% נכות רק בשנה הראשונה למחלה
סוכרתיים בוגרים מעל גיל 18 ובתנאי שיש להם נכות רפואית של 20% לפחות זכאים לשיקום מקצועי מטעם במוסד לביטוח לאומי. הכולל אבחון והכוון תעסוקתי וסיוע במציאת מסגרת תעסוקתית ואו לימודית מתאימה ומימון חלקי של שכר הלימוד ודמי המחייה במהלך הלימודים.

מערכת החינוך:

ילד סוכרתי זכאי לסיוע רפואי במסגרת החינוכית בה הוא נמצא עד הגיעו לגיל 10.
פעוטות מתחת לגיל חינוך חובה זכאים לסיוע רפואי מגיל 3 חודשים ועד 3 שנים ובתנאי ששוהים במעונות יום הנמצאים בפיקוח של משרד הכלכלה.

התאמות בבחינות:

במהלך הבחינות יש לאפשר לילד הסוכרתי לבדוק את רמת הסוכר בדם בהתאם למצבו, ולאכול ולשתות. יש לאפשר לו תוספת זמן בגין הפסד הזמן שנגרם לו עקב הבדיקה או האכילה.

רישיון נהיגה:

עפ"י החוק הנהוג כיום בישראל סוכרתיים יכולים להוציא רישיון נהיגה ברכב פרטי, רכב מקצועי(משאית עד 3 טון) ורכב דו גלגלי. התקנות אוסרות על סוכרתיים התלויים באינסולין לקבל רישיון נהיגה לרכב מקצועי כגון אמבולנס, מונית, מטוס או רכב כבד(מעל 3 טון).
סוכרתי המבקש להוציא רישיון חייב לדעת כי לא יוכל לגשת למבחן עיוני(תאוריה) ולמבחן המעשי(טסט) עד שיתקבל במשרד הרישוי אישור מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
עפ"י הנוהל הקיים ישנם שני טפסים מיוחדים המיועדים למילוי על ידי סוכרתיים:
1. הצהרה על הסוכרת בפני עורך דין או רשם בית המשפט.
2. טופס רפואי שיש למסור למילוי רופא הסוכרת המטפל בילד.

צבא או שירות לאומי:

סוכרתיים מקבלים פטור רפואי מחובת שירות צבאי.
בהגיעכם לגיל 16 תקבלו צו גיוס כשאר חבריכם. עם התיצבותך בלשכת הגיוס עליך להודיע כי אתה מתמודד עם סוכרת נעורים ועקב כך תקבל פטור רפואי אוטומטי משרות צבאי.
לאחר קבלת הפטור וקביעת פרופיל התנדבותי עליך לבחור בין שירות צבאי מלא בהתנדבות לבין שירות לאומי במסגרת אחת מאגודות ההתנדבות.
זכויותיהם של מתנדבים בצה"ל שוות לזכויות חיילים רגילים במהלך השירות ועם השחרור ובתנאי שהשירות ארך לפחות שנה.

  • תא המתנדבים בצה"ל – 03-7387157
  • עמותת שלומית – שירות לאומי לאוכלוסייה החילונית. 03-6129202
  • האגודה להתנדבות – שירות לאומי לאוכלוסייה דתית וחילונית. 02-6521140
  • עמותת בת עמי – שירות לאומי לבנות (אוכלוסייה דתית). 02-6443333 


בחינה פסיכומטרית:

חולי סוכרת נעורים זכאים להיבחן בבחינה מותאמת תוך שימת דגש על המגבלות והצרכים המיוחדים של מחלת הסוכרת (צורך בבדיקת סוכר, יציאה לשירותים, אכילה וכדומה).
להגשת בקשה לבחינה מותאמת דרושה הרשמה לבחינה.
מסמכים שיש לצרף במקרה של סוכרת:
1. שאלון לפונה שימולא ע"י הסוכרתי.
2. שאלון לרופא חוות דעת רפואית שתמולא ע"י רופא הסוכרת.

למיצוי הזכויות הסוציאליות, לקבלת טפסים והדרכה ניתן לפנות לעובדות הסוציאליות במרפאה.