כללית און-ליין
יחידות מנהלתיות

מציאת מסגרת לאחר אשפוז בבית החולים

​במצבים בהם החולה אינו יכול להשתחרר לביתו לאחר אשפוז בבית החולים, עקב שינוי במצב רפואי ו/או תפקודי, העו"ס במחלקה תסייע במציאת מסגרת מתאימה.
הפניית החולה לסידור חוץ ביתי של מסגרות קופות החולים, תלויה בהגדרת מצבו הרפואי ותפקודו של החולה.
ההגדרה נעשית תוך כדי אשפוז במחלקה, עפ"י החלטת קופת החולים, באחריות היח' לוויסות חולים (וועדת וויסות).

הגדרת מצבו הרפואי ותפקודו של החולה:

שיקומי

אדם שתפקודו המוטורי או /ו הקוגניטיבי נפגע בעקבות מחלה/תאונה, וצפוי לחזור באופן מלא או חלקי לתפקודו הקודם, לאחר טיפול שיקומי במסגרת מתאימה. אשפוזית, ביתית או אמבולטורית, בהתאם להחלטה הרפואית.

סיעודי מורכב

אדם הסובל ממוגבלות תפקודית קשה ובנוסף ממורכבות רפואית כגון פצע לחץ, בעיות נשימתיות קשה, מטופלי דיאליזה, מחלה ממארת מתקדמת וכד', הזקוק לטיפול והשגחה רפואית.

אשפוזם של חולים המוגדרים כסיעודיים מורכבים, הינו במימון חלקי של קופות החולים, ובהשתתפות כספית של המטופל, בן/בת זוג וילדיו. גובה ההשתתפות נקבע על ידי הקופות המבטחות.

  • הנשמה ממושכת – אדם שנקבע כי הוא זקוק להנשמה לאורך זמן, והוא מונשם דרך טרכיאוסטומיה (פיום קנה). 
  • הוספיס אשפוזי – מיועד לחולים אונקולוגיים הסובלים ממחלה גרורתית מתקדמת ולחולים במחלות כרוניות חשוכות מרפא, אשר סיימו לקבל טיפולים מרפאים , וזקוקים לטיפול תומך (פליאטיבי).
  • הוספיס בית - מיועד לחולים אונקולוגיים הסובלים ממחלה גרורתית מתקדמת ולחולים במחלות כרוניות חשוכות מרפא, ובני משפחותיהם, המעוניינים להישאר בביתם.
    השירות ניתן ע"י צוות של רופא, אחות ועו"ס, הזמינים לחולה ומשפחתו. 


 הפניית החולה למוסדות השונים תעשה ע"י קופת החולים בה מבוטח החולה, תוך התחשבות בהעדפות החולה ובני משפחתו, התאמתו של החולה למסגרת ועל בסיס מקום פנוי.
את רשימת המוסדות השונים ניתן לקבל ע"י העו"ס במחלקה. 


 במידה וועדת הוויסות החליטה שהחולה אינו מתאים לאף אחת מההגדרות הנ"ל ומצבו אינו מאפשר חזרה הביתה, עו"ס המחלקה תסייע במציאת מסגרת אחרת מתאימה.