כללית און-ליין
מידע ושירותים למטופלים ומבקרים

״הקול למשפחה״ - מוקד שירות ומידע קורונה

מוקד שירות ומידע לבני משפחה של מאושפזים במחלקות הקורונה בסורוקה

בקיצור

1.

מוקד השירות מסייע במתן מידע ומענה לפניות של בני המשפחה בנושאים שונים, כמו: סדר יום במחלקה, שגרת המזון של המטופל, העברת ציוד אישי למטופל והליך שחרור מהמחלקה.

2.

נציגי המוקד מעניקים מידע, תמיכה וסיוע למשפחות, כמו גם מידע רלוונטי לגבי יקיריהם המאושפזים, מאחר ונבצר מהם להגיע ולבקר אותם. המוקד פועל בימים א’-ה’, בשעות 08:00-15:00. טלפון 08-6403333, דוא"ל socovid@clalit.org.il

3.

מידע רפואי לגבי מצבו של המטופל ניתן באופן קבוע ויזום על ידי הצוותים הרפואיים של המחלקות. ככל שיידרש מידע נוסף, הפניה תטופל בהתאם.