כללית און-ליין
מידע ושירותים למטופלים ומבקרים
פנייה ליחידה

יצירת קשר

מס' טלפון:
08-6400153, 08-6400457.
פקס: 08-6403132
דוא"ל מנהלת המדור:
 MeravRa2@clalit.org.il

שעות ביקור

קבלת קהל ומענה בטלפון:
בימים א'-ה' בשעות 8:00 - 16:00

מיקום

​בניין מרפאות חוץ, קומת כניסה סמוך למשרד רנטגן מרפאות. במפה: בניין 61 באזור 6 - כחול

מדור גביה - מרפאות ומכונים

מנהלת: גב' מירב רחמים

מדור גבייה אמבולטורי - טיפול בגביית חובות של מטופלים פרטיים עבור טיפולים במרפאות חוץ ובמכונים.

בניין מרפאות חוץ
  • בכל ביקור במרפאה או במכון יש להמציא התחייבות כספית מהקופה או מהגורם המבטח ובה פירוט הפעולות והבדיקות שמאושרות לביצוע בביקור הספיציפי

  • ללא המצאת ההתחייבות, ייגבה בית החולים תשלום בעבור הפעולה ישירות מהמטופל

  • הדרישות המנהלתיות מופיעות על גבי מכתבי ההזמנה ששולח בית החולים. המטופלים מתבקשים למלא אחר הנחיות אלה

  • הטיפול במרפאות ובמכונים אינו "רפואה דחופה" כהגדרתה בחוק, ולכן רשאי בית החולים שלא לתת טיפול ללא הסדרת התשלום הכספי מראש.

במדור גביה אמבולטורי פועלת קופה לביצוע תשלומים. טלפון: 08-6403046