כללית שלי
הרופאים המומחים שלנו

ד"ר דוד יוחאי

מ"מ מנהל מחלקות נשים א' ויולדות א'

פרטים אישיים