כללית שלי
הרופאים המומחים שלנו

ד"ר עואד אלקתנאני

פרטים אישיים