הרופאים המומחים שלנו

ד"ר מיכה אבירם

מנהל היחידה לברונכוסקופיות ילדים

פרטים אישיים