כללית שלי
הנהלת הסיעוד - רשימת אחיות אחראיות

גב' רעיה גל

אחות אחראית במחלקה פנימית ח'

פרטים אישיים

 • השכלה

  ​1995 - סיום תואר ראשון בסיעוד, הבפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן־גוריון
  2003 - סיום תואר שני במדעי ההתנהגות, בפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן גוריון

 • התמחות

  ​2000 - קורס מדריכות סוכרת
  2003 - קורס הדרכה קלינית
  2005 - קורס ניהול סיכונים

 • חברויות באיגודים וארגונים מקצועיים

  ​חברה בוועדת אלימות של מרכז רפואי סורוקה

 • פעילות אקדמית

  ​מדריכה קלינית
  מרצה בלימודי רפואה בינלאומית

​תחומי מחקר ועניין

בריאות ורפואה בראי בין תרבותי