כללית שלי
הנהלת הסיעוד - רשימת אחיות אחראיות

גב' בטי קוז'וקרו

אחות אחראית של יחידת התאוששות

פרטים אישיים

 • השכלה

  ​1990 - RN, BA NURSING אוניברסיטת בן־גוריון
  2010 - MA EMERGENCY MANAGEMENT אוניברסיטת בן־גוריון

 • התמחות

  ​1988 - קורס על בסיסי בטיפול נמרץ ילדים
  1994 - קורס על בסיסי בטיפול נמרץ מבוגרים

 • חברויות באיגודים וארגונים מקצועיים

  ​אגודת סיעוד טיפול נמרץ