כללית שלי
חדשות ומחקרים בסורוקה

יום עיון מרחבי בנושא איכות

שיפור השירות למטופלים במערך המעבדות ושיפור תרבות הדיווח על אירועים חריגים

​על נושאים אלה ועוד, ביום עיון בסימן איכות במרחב דרום של כללית והמרכז הרפואי סורוקה

 

לצד החתירה הבלתי מתפשרת לשיפור השירות למטופלים, נמצא נושא האיכות בלב העשייה וב- DNA הארגוני של הכללית.
במרחב דרום של כללית  - בסורוקה ובמחוז הדרום, נעשית עבודה מקצועית יום־יומית בתחומים של  איכות רפואית, במטרה לקדם את השירות הרפואי הניתן לאוכלוסיית הדרום. 

לאחרונה התקיים בסורוקה יום עיון מרחבי של המרכז רפואי ושל מחוז דרום בנושא איכות.
"יום עיון בנושא איכות משתלב בצורה יפה בראייה המרחבית. איכות רפואית היא ליבת העיסוק שלנו. מתן שירות רפואי תוך מתן תשומת לב מיוחדת לשירות - שני התחומים הללו שלובים זה בזה.
יום עיון זה הוא הזדמנות מצויינת לעצור לרגע, לשמוע וללמוד על פרויקטים מיוחדים, המשלבים איכות, שיפור והגדלת שביעות רצון המטופלים גם יחד". כך לדברי  ד"ר אהוד דודסון מנהל המרחב והמרכז הרפואי סורוקה.

מיכאל מישורי- דרעי, מנהל מחוז דרום מוסיף: "נושא האיכות נמצא בלב העשייה ובנשמת אפה של כללית, של סורוקה ושל הקהילה גם יחד". 

בראש ועדת ההיגוי של הכנס עמדה גב' לאה כהן, מנהלת הסיעוד במרכז הרפואי סורוקה והשתתפו בו צוותים מובילים מבית החולים ומהמחוז. הוצגו שש העבודות המצטיינות שנבחרו מכלל העבודות שהוגשו על ידי צוותי בית החולים והמחוז.

שתי העבודות הזוכות:

 • "נפסל לבדיקה"
  עבודה שהוגשה על ידי מערך המעבדות בסורוקה והנהלת הסיעוד במחוז.
  מטרת העבודה - צמצום מספר הדגימות הפסולות לשיפור השירות למטופלים ולהפחתת אי־הנוחות שבביצוע בדיקות חוזרות. לצד הצגת הרקע, המצב הקיים והמצב המיוחל, נבחנו גם היבטים של מעקב ובקרה, תהליכי הטמעה ותועלות ארגוניות במגוון תחומים.

 • שיפור תרבות הדיווח על "אירועים חריגים" ו"כמעט אירועים" בבית החולים
  עבודה שהוצגה על ידי היחידה לניהול סיכונים במרכז הרפואי סורוקה.
  מטרת העבודה  - קידום המודעות ותרבות הדיווח בתחום ניהול הסיכונים בקרב הצוותים המטפלים בבית החולים


עבודות נוספות שהוצגו:

 • "מי מטפל בך?" - שיפור התקשורת בין המטופל ומשפחתו לבין הצוות הסיעודי במחלקה כירורגית א', בסורוקה באמצעות הצבת לוח בשלוש שפות בכל אחד מחדרי האשפוז עם שמות האחיות המופקדות בכל משמרת על הטיפול במאושפזים לצורך  מתן "כתובת" למטופל ולמשפחתו למענה אישי, רציף וזמין

 • שיתוף פעולה בית החולים והקהילה בתחום הכנות רוקחיות - ות גלניות (רקיחה פרטנית של תרופה) מבוצעות עבור המטופלים המאושפזים ועבור המטופלים בקהילה, במעבדה גלנית אחת בשירותי הרוקחות במרכז הרפואי האוניברסיטאי  סורוקה

 • איכות זה כל הסיפור  - שיפור האיכות הרפואית במנהלת נגב דרומי, כללית מחוז דרום
  שינוי בתפיסת העובדים  הקושרים בין תנאי הסביבה ותרבות לתוצאות, הפיכת הקשיים לאתגרים,  שיתוף המנהלים כמובילי שיפור,  גיוס כל העובדים בתחומי העיסוק השונים במרפאה תוך חלוקת תפקידים, הטמעת תהליך עבודה על פי תהליך יזום ועקבי לקידום האיכות הרפואית בקרב לקוחות המנהלת

 • שיפור איכות החיים של מטופלים  עם אי ספיקת לב - חתת אשפוזים ופניות למיון, צמצום צריכת שירותים ומניעת אשפוזים חוזרים, על ידי מתן מענה המושתת על מודל התערבות כוללני המשלב

 • העצמת המטופל, ליווי מקצועי, זמינות גבוהה וניהול טיפול ע"י צוות רפואי וסעודי המתמחה בתחום.