כללית שלי
חדשות ומחקרים בסורוקה

פרע של כתף - 9.5.12

פרע או כליאה של כתף: מצב חירום בלידה שאינו ניתן לחיזוי ולמניעה

פרע כתף או כליאת כתף (באנגלית - Shoulder Dystocia), הוא מצב חירום בתהליך הלידה שבו לאחר יציאת הראש נתקעת כתף העובר. מצב זה מהווה סיכון משמעותי לעובר ונדרשות מניפולציות כדי  לחלצו בשלום ובזריזות אפשרית. הסיבוכים בספרות נעים מפגיעה במקלעת הזרוע, המביאה למצב הנקרא Erb's palsy ועד לתמותה.
ההגדרה הרפואית משתנה, אך מקובל כי לידה הדורשת מניפולציות נוספות למשיכה עדינה של היילוד, מסובכת בפרע של כתף. הגדרה נוספת היא משך זמן של יותר מ־60 שניות מיציאת הראש ועד יציאת גוף היילוד.

שני מחקרים שבוצעו לאחרונה בחטיבה למיילדות וגינקולוגיה במרכז הרפואי סורוקה בשיתוף עם אוניברסיטת בן־גוריון ופורסמו בעיתון הבין־לאומיArchives of Gynecology and Obstetrics , בדקו את שיעור התחלואה מכליאת כתפיים ואת גורמי הסיכון, ואפיינו את הסיבוכים עם דגש על פגיעה במקלעת הזרוע, המביאה למצב הנקרא Erb's palsy. המחקרים כללו יותר מ־240,000 לידות  ובחנו 451 מקרים של כליאת כתף.

הבשורה הטובה היא ששיעור מקרי כליאת הכתף ירד בעשור האחרון משיעור של 0.4% לשיעור של 0.2%.
גורמי הסיכון שזוהו, כללו משקל לידה גבוה (יותר מ־4 ק"ג), סוכרת, ריבוי מי שפיר, כשל בהתקדמות הלידה בשלב השני, הריון עודף (יותר מ־42 שבועות), השמנת יתר אימהית ולדנות גבוהה (יותר מחמש לידות) וגיל אם מבוגר (יותר מ־40).
מבחינת התוצאות המילדותיות - בדומה לספרות, אכן נמצא שיעור יתר של סיבוכים הכוללים תחלואה - ציוני אפגר בקרב היילודים עם פרע כתף היו באופן מובהק נמוכים יותר בדקה וב־5 דקות, וכן שיעורי התמותה היו גבוהים יותר. יחד עם זאת, הנתונים הראו כי יותר מ־50% ממקרי פרע הכתף, התרחשו למעשה בקרב יילודים ששקלו פחות מארבעה ק"ג. יתרה מכך, כאשר נבחנו המקרים שהסתבכו בפגיעה במקלעת הזרוע, נמצא כי רק כ־40% היו בקרב יילודים ששקלו יותר מארבעה ק"ג. כמו־כן לא נמצא שיעור יתר של השמנת יתר אימהית או סוכרת בקבוצת יילודים אלה.


פרופ' אייל שיינר, רופא בכיר בחטיבה למיילדות וגינקולוגיה בסורוקה: "שני המחקרים מצטרפים לספרות המדעית שמראה שלמעשה פרע כתף הינו מצב חירום מילדותי שלצערנו לא ניתן לחיזוי ובהתאם לא ניתן למניעה. הירידה שנצפתה בשיעור התופעה איננה בהכרח ביטוי ליכולתנו להעריך משקל טוב אלא אולי ביטוי לעלייה הניכרת בשיעור הניתוחים הקיסריים.  עם זאת, יש לנסות לאתר הריונות עם גורמי סיכון לפרע כתף ובעיקר משקלי קיצון בקרב נשים עם השמנת יתר וסוכרת הריונית וכמובן לא לאפשר "למשוך" יותר 42 שבועות היריון".