כללית שלי
חדשות ומחקרים בסורוקה

"משנכנס אדר מרבין בשמחה" - פורים תשע"ז

המלצות של מומחי המרכז הרפואי סורוקה ממליצים על אכילה ושתייה נכונות ועל בטיחות ילדים בחג פורים

אוזני המן

גם בפורים:

אוכלים בריא

יעוץ תזונה
צוות
היחידה לתזונה ודיאטה 
ממליץ על:  
  אכילה ושתייה נכונות
בפורים

ושומרים על הילדים יד אישה אוחזת יד של ילחדה

צוות
ארגון בטרם - שלוחת סורוקה 
ממליץ על:
בטיחות ילדים
בפ
ורים
 ​

.