כללית שלי
חדשות ומחקרים בסורוקה

מחקר על מעקב הריון - 24.9.17

מחקר חדש שנערך במרכז הרפואי סורוקה, מראה שהיעדר מעקב הריון קשור באופן מהותי ביותר סיבוכים בלידה הכוללים עלייה מובהקת בתינוקות עם משקלי לידה נמוכים ואף תמותת ילודים סב לידתית.

בקיצור

1.

למעקב הריון חשיבות רבה והוא מפחית סיבוכי הריון. היעדר מעקב הריון קשור בשיעור גבוה של סיבוכים אפשריים בלידה ולאורך החיים - כך עולה ממחקר שבוצע בחטיבה למיילדות וגינקולוגיה בסורוקה בשיתוף עם אוניברסיטת בן-גוריון.

2.

מחקר חדש שנערך במרכז הרפואי סורוקה, מראה שהיעדר מעקב הריון קשור באופן מהותי ביותר סיבוכים בלידה הכוללים עלייה מובהקת בתינוקות עם משקלי לידה נמוכים ואף תמותת ילודים סב לידתית.

3.

כמו כן, יתכן קשר לטיפול לא אופטימלי בילדים בהמשך החיים. המחקר פורסם החודש במגזין בין-לאומי לרפואת אם-עובר - International Journal of Gynecology and Obstetrics.

צוות החוקרים מבית החולים סורוקה ומאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, כלל את: אסיה אסטיס, פרופ' אייל שיינר וד"ר אסנת ולפיש ממחלקת נשים ב', ד"ר דניאלה לנדאו ממחלקת ילודים, וד"ר תמר וינשטוק מהממחלקה לבריאות הציבור באוניברסיטת בן-גוריון.

הצוות חקר את התופעה של היעדר מעקב הריון בשנים 1991 עד 2014 – שכיחות, תוצאות מיידיות וסיבוכים ארוכי טווח בקרב הילדים הללו.

צוות המחקר השווה מאפיינים וסיבוכי הריון בקרב כ-20,000 יולדות בדוויות ללא מעקב הריון, לעומת 127,396 יולדות בדוויות שעברו מעקב הריון.

יולדות ללא מעקב הריון חוו סיבוכי הריון באופן מובהק ומשמעותי גבוה יותר מבקבוצת ההשוואה: הסיבוכים העיקריים היו עלייה בשיעור הלידות המוקדמות לפני שבוע 37 ולפני שבוע 34 ועלייה בשיעור של משקלי לידה נמוכים.

הנתון המדאיג ביותר היה עלייה מובהקת בשיעור התמותה הסב-לידתית (1.4% בקרב היולדות חסרות המעקב לעומת 0.9% בקרב קבוצת ההשוואה).
נתון מדאיג נוסף היה שיעור האשפוזים ארוכי הטווח של ילדים לנשים ללא מעקב שהיה גבוה באופן מובהק לעומת הילדים בקבוצת הנשים עם מעקב הריון. הדבר מצביע על כך שהיעדר מעקב מוביל גם לטיפול רפואי שייתכן שאיננו מיטבי לילדים בהמשך החיים.

סיבות אפשריות שהועלו במחקר היו: חוסר אמונה בשירותי הבריאות, נגישות ירודה לשירותי בריאות, חוסר עירנות לבעיות בריאותיות וחוסר היענות.
 
פרופ' אייל שיינר, מנהל מחלקת נשים ויולדות ב' בסורוקה: "נשים ללא מעקב טרום לידתי נמצאות בסיכון לסיבוכי הריון ולידה. הסיבה לכך קשורה בחלקה ליכולת אבחון של סיבוכים אימהיים ועובריים בבדיקות הריון. חלק מהסיבוכים יכלו להמנע על ידי בדיקות פשוטות כמו בדיקות לחץ דם בהריון ובדיקת סוכר, וחלק על ידי בדיקות אולטרה-סאונד. אין להקל ראש בחשיבות של מעקב ההריון, ויש להדגיש את חשיבותו בקרב נשים הרות. יתרה מכך, היעדר מעקב הריון עלול לשמש כתמרור הזהרה לטיפול לא אופטימלי בילדים בהמשך החיים".