כללית שלי
חדשות ומחקרים בסורוקה

מניעת זיהומים בבית חולים - 25.1.17

משרד הבריאות חושף לראשונה את היקף הזיהום ביחידות לטיפול נמרץ בבתי החולים בארץ. המרכז הרפואי סורוקה מצטיין מבין בתי החולים הגדולים בישראל

ביחידה לטיפול נמרץ כללי

בקיצור

1.

"מדובר באחד האתגרים הגדולים במערכות בריאות בעולם ובארץ" - כך לדברי פרופ' אברהם בורר, מנהל היחידה למניעת זיהומים בסורוקה ומנהל הפורום למניעת זיהומים בכללית:

2.

פרופ' בורר מוסיף: "היכולת להגיע להשגים טובים, תלויה בהשקעה הולמת בתשתיות, בציוד ובכח אדם, יחד עם הטמעת הנהלים והגברת המודעות בקרב אנשי צוות."

3.

הדו"ח, הראשון מסוגו שפרסם הבוקר משרד הבריאות ומתייחס לשנת 2015, מציג נתונים של אלח דם, זיהום שמקורו בצנתר מרכזי שמוחדר דרך העור לכלי דם למטופלים המאושפזים ביחידות לטיפול נמרץ. באמצעות צנתר זה מקבל החולה תרופות, נוזלים, דם ומזון.

דו"ח משרד הבריאות מתבסס על ספירת מקרי זיהום בדם שמקורם בהליך הכנסת צנתר לכלי דם מרכזי ובטיפול בצנתר במחלקות טיפול נמרץ כלליות בבתי החולים.
לגבי כל בית חולים נמדד שיעור הזיהומים לכל 1,000 ימים של חולים עם צנתר מרכזי ביחידות טיפול נמרץ כללי.
סורוקה הוא בית החולים המצטיין מבין בתי החולים הגדולים בארץ, ובו שיעור הזיהומים הנמוך ביותר ועומד על 0.9 על כל 1,000 ימי צנתר. שיעור זה הוא הישג גם ברמה העולמית.

ד"ר מוטי קליין, מנהל היחידה לטיפול נמרץ בסורוקה: " תנאי מפתח להישג שכזה הוא השקעה הולמת בתשתיות, בציוד ובכח אדם מתאים שיאפשרו יישום ההמלצות וההנחיות של היחידה למניעת זיהומים. שיתוף פעולה הדוק עם היחידה למניעת זיהומים נרכשים בביה"ח ואפס סובלנות כלפי סטייה מנוהלי עבודה , הם שמביאים בסופו של דבר להישגים טובים במניעת זיהומים. היכולת להמשיך ולשמר את אותם הישגים טובים היא תוצר של עבודה קשה ויומיומית הכוללת כאמור הקפדה יתרה על הנחיות העבודה ועל ההמלצות הבינלאומיות".

פרופ' אהוד דודסון, מנהל המרכז הרפואי סורוקה: "אם צריך לשים את האצבע על הנקודה המרכזית שמייחדת את האסטרטגיה של סורוקה בנושא הלחימה בזיהומים, זו הבשלות של הצוותים המטפלים בטיפול נמרץ כללי להיות מבוקרים באופן שוטף על ידי מי שמוביל את היחידה למניעת זיהומים, פרופ' אברהם בורר וגב' רונית נתיב. היכולת לקחת את הממצאים שעולים מתוך הבקרה ולהפכם באופן קבוע לתכנית התערבותית שמטרתה לצמצם עוד ועוד את שכיחות הזיהומים, היא המקור להצלחה".

אלי דפס, מנכ"ל כללית: "הובלת והצטיינות של בתי החולים של כללית בפעילות למניעת זיהומים הושגה הודות לתרבות ארגונית שמובילים הנהלת כללית והנהלות בתי החולים. מניעת זיהומים הוצבה בכללית כיעד אסטרטגי ובשנים האחרונות הוקצו לכך משאבים רבים ממקורותיה העצמאים של כללית לצד התגייסות מערכתית של כל הצוותים שהביאה לתוצאות המצוינות האלה."​