כללית און-ליין
ידיעות ומחקרים בסורוקה

שביתת אחיות

עקב שביתת האחיות, השירות הרפואי של האחיות ניתן במתכונת מצומצמת.

יתקיימו ניתוחים דחופים בלבד.

שירותים אמבולטורים:
במרפאות החוץ, במכונים ובאשפוזי היום
יתכנו  עיכובים וזמני המתנה ארוכים מהרגיל.