כללית שלי
חטיבה כירורגית

אולטרה־סאונד רקטלי

ביצוע בדיקות אולטרה־סאונד רקטלי

צוות

ביצוע בדיקות אולטרה-סאונד רקטלי בנושאים הבאים:

  • חוסר שליטה על פעילות המעיים

  • ברור מיקום פיסטולה

  • קביעת גרדת החדירה של גידולים בחלחולת

  • חשד לצניחה פנימית של החלחולת

השירות מיועד לחברי כל הקופות.
ההפנייה באמצעות רופאי משפחה, רופאים כירורגים, רופאים פרוקטולוגים ורופאי המרפאה הפרוטקולוגית.
יש להביא לבדיקה מכתב של הרופא המפנה והתחייבות לתשלום של הקופה המבטחת.